Kjelder

Denne kjeldelista femner om arbeidet frå og med grunnlaget for Nynorsk faktabok 1998 til og med Språkfakta 2015. Trykte oppslagsverk som Norsk Allkunnebok, Norsk bokfortegnelse og Store norske leksikon er ikkje førte opp. Digitale oppslagsverk er førte opp som verk utan referanse til enkeltartiklane som har vore brukte. Som alt anna er desse spesifiserte i dei enkelte tilvisingane.

I det avsluttande essayet «Teljing og forteljing» står kjeldene i fotnotane.

 

Intervju, samtalar, brev, opplysningar

Agder og Telemark bispedømmeråd, Kristiansand
Allkunne AS, Hovdebygda
Altaposten v/Tor Sara, Alta
Aschehoug Forlag v/Ivar Havnevik, Oslo
Asker Museum v/ Ingunn Stuvøy, Asker
Bergens Tidende v/ Faktasentralen, Bergen
Bibelselskapet v/Odd Petter Tornes, Oslo
Bjørgvin bispedøme, Bergen
Kari Bjørke, Oslo
Bokbasen v/Fride Fosseng, Oslo
Bokklubben Nye Bøker, Oslo
Bokmålsforbundet v/Steinar Øksengård, Bergen
Jarle Bondevik, Universitetet i Bergen, Bergen
Borg bispedømme, Fredrikstad
Tove Bull, Tromsø
Ola E. Bø, Det Norske Teatret, Oslo
Cappelens Forlag v/Inger Skarre, Oslo
Dag og Tid v/Arne-Ivar Kjerland, Oslo
Tove Elise Thue Dale
Det Norske Bibelselskap v/Anne Grethe S. Røhne, Oslo
Det Norske Samlaget v/Edmund Austigard, Oslo
Det Norske Samlaget v/Dag K. Ellingsen, Oslo
Det Norske Samlaget v/Audun Heskestad, Oslo
Det Norske Samlaget v/Britt Mo Nummedal, Oslo
Det Norske Samlaget v/Liv Nyberg, Oslo
Det Norske Samlaget v/Sverre Tusvik, Oslo
Hjalmar Eiksund, Høgskulen i Volda, Volda
Framtida.no, Leirvik
Jan Olav Fretland, Lærdal
Berge Furre, Oslo
Goethe Institut Oslo v/Jeanette Danzer
Jon Grepstad, Oslo
Gyldendal Norsk Forlag v/Mette Tharaldsen, Oslo
Hamar bispedømmeråd, Hamar
Magne Heide, Kvæfjord
Heimen v/Bodil Røyset, Oslo
Eirik Helleve, Voss
Ottar Hellevik, MMI, Oslo
Audun Heskestad, Rælingen
Hordaland fylkeskommune, Bergen
Jan Fredrik Hovden, Bergen
Stine Hustvedt, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Sigurd Høst, Oslo/Volda
Ivar Aasen-tunet, Ørsta
Jan Kløvstad, Nordens Hus Grønland
Kåre Kolås, Bergen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Hanne Lauvang, Oslo
Kringkastingsringen v/Randi Alsnes, Oslo
Kringkastingsringen v/Tormod Strømme, Oslo
Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, Hamar
Kultur- og kyrkjedepartementet v/ Ingvar Engen, Oslo
Kulturrådet v/Arne Vestbø, Oslo
Landslaget for lokalaviser v/Rune Hetland, Oslo
Landslaget for språklig samling v/Andreas Haraldsrud,
Landssamanslutninga av nynorskkommunar v/Vidar Høviskeland, Oslo/Tysnes
Hanne Lillebo, Hamar
Roger Lockertsen, Stavanger
Oddvin Lundanes, Ski
Knut Løyland, Telemarksforsking, Bø i Telemark
Jon Låte, Oslo
Mediebedriftenes Landsforbund v/ Ragnhild Holmen, Oslo
Medietilsynet v/Jørgen Abelsen, Fredrikstad
Møre bispedøme, Molde
Cecilie Naper, Noregs bibliotekhøgskule, Oslo
Nasjonalbiblioteket, Oslo
Nasjonalbiblioteket v/Jonny Edvardsen, Mo i Rana
Nasjonalbiblioteket v/Trond Haugen, Oslo
Nasjonalbiblioteket v/Rebecca Boxler Ødegaard, Oslo
Nidaros bispedømmekontor, Trondheim
Nordisk samisk institutt, Kautokeino
Noregs Mållag v/Atle Faye, Oslo
Noregs Ungdomslag v/Marit Jacobsen, Oslo
Noregs Ungdomslag v/Alf Steinar Nekstad, Oslo
Noregs Ungdomslag v/Ola Normann Strand, Oslo
Norges Fotballforbund v/ Jan Jamessen, Oslo
Norsk Barneblad v/Gard Espeland, Oslo
Norsk Barneblad v/Nana Rise-Lynum, Oslo
Norsk Filminstitutt v/Bent Kvalvik, Oslo
Norsk kulturråd v/Mari Finess, Oslo
Norsk Målungdom v/Håkon Kolmannskog, Oslo
Norsk Målungdom v/ Sigbjørn Hjelmbrekke, Oslo
Norsk språkråd v/Jon Grepstad, Oslo
Norske Lagsbruk v/Nils Seland, Oslo
NRK Forskningen, Oslo
NRK Analyse, Oslo
NRK Nynorsk mediesenter , Førde
NRK Platearkivet v/Peeter Rammo, Oslo
NRK v/Ragnhild Bjørge, Oslo
NRK v/Wenche Gjendem, Oslo
NRK v/Katrine Raade, Oslo
NRK v/ Kristian Tolonen, Oslo
Nynorsk avissenter, Førde
Nynorsk pressekontor v/Arne Sigurd Haugen, Oslo
Nynorsk pressekontor v/Karoline Riise Kristiansen, Oslo
Nynorsk pressekontor v/Hallvard Østrem, Oslo
Christian-Emil S. Ore, Oslo
Hilde Osdal, Høgskulen i Volda
Opera Nordfjord v/Kari Pavelich, Nordfjordeid
Oslo bispedømmeråd, Oslo
Oslo kommune v/Hild Lamvik, Oslo
Stine Renate Otterbekk, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Posten Noreg v/Elisabeth H. Gjølme, Oslo
Posten Noreg v/Arvid Lovunddal, Oslo
Riksmålsforbundet v/Tor Guttu, Oslo
Riksmålsforbundet v/Sverre Martin Gunnerud, Oslo
Riksmålsforbundet v/ Bodil Aurdal, Oslo
Olav H. Hauge-senteret, Ulvik
Olav Hr. Rue, Oslo
Prøysenhuset, Ringsaker
Riksfondet for nynorsk presse v/Ola Relling, Oslo
Ruijan Kaiku, Alta
Selja Forlag v/Torkjell Djupedal, Førde
Gunnar Sivertsen, Oslo
Skald Forlag v/Lars Nes, Leikanger
Skattedirektoratet v/Hallvard Lade, Oslo
Skatteetaten v/Kristin Petersen, Oslo
Aud Skipenes, Nordfjordeid
Berit Skog, Trondheim
Skogstad Sport, Stryn
Sogn og Fjordane Teater v/Reidun Støfring, Førde
Sogn og Fjordane Teater v/Terje Lyngstad, Førde
Språkrådet, Oslo
Språkrådet v/Kristin Solbjør, Oslo
Stavanger bispedømme, Stavanger
Idar Stegane, Bergen
Odd A. Steinvåg, Volda
Stortinget v/Anne Lise Hammerstad, Oslo
Stortinget v/Anne Grete Orten, Oslo
Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
Janne Sønnesyn, Bergen
Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Bodø
Håvard Tangen, Oslo
Rolf Theil, Gran
Tunsberg bispedømme, Tønsberg
Iselin Eidhammer Tveit, Vikebygd
Utdanningsdirektoratet v/Tone Vindegg, Oslo
Universitets- og høgskolerådet, Oslo
Universitetsforlaget v/Petter Knutsen, Oslo
Jorunn Veiteberg, København
Vernepliktsverket v/Karen Lise Bruhn, Oslo
Vernepliktsverket v/Per Strømnes, Hamar
Guri Vesaas, Oslo
Lars S. Vikør, Norsk Ordbok 2014, Oslo
Vox v/Magnus Fodstad Larsen, Oslo
Monika Haanes Waagan, Ulsteinvik
Einar Økland, Valevåg
Jon Østbø, Oslo
Ingebjørg Røyrhus Øyehaug, Ørsta
Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Terje Aarset, Høgskulen i Volda

 

Arkiv

Arkiv for norsk målreising, Ivar Aasen-tunet
Arkiv Ivar Aasen-tunet
Ottar Grepstads arkiv
Kjell Hauglands arkiv, Ivar Aasen-tunet
Terje Aarsets arkiv

 

Manuskript, foredrag, rapportar

Arnøy, Ingar: Foredrag på seminar på Sunndalsøra 27.3.2013
Bjerkaas, Hans-Tore: «Språkrekneskap for NRK», foredrag på Dei nynorske festspela 25.6.2010
Bjørge, Ragnhild: Innlegg i debatt på Dei nynorske festspela 26.6.2015
Bjørhusdal, Eli: Det underlege omgrepet målform. Jostedalsrypa, blogg, 20.11.2009
Bokmålsforbundet: Språksituasjonen i Norge 2014/2015, bokmalsforbundet.no
Brimi, Arne: Innlegg på møte om Diktarhuset i Lom 22.2.2013
Caprino Film, caprino.no
Christensen, Bente ofl.: «Bokmålets og riksmålets nasjonale ordboksverk – BRO-prosjektet», notat til Kulturdepartementet og Språkrådet, udatert og upaginert [2011]
Det Norske Akademi: Budsjettsøknad 2015 til Kulturdepartementet, 28.2.2014
Dom mot Norsk Målungdom, Oslo tingrett 17.12.2003, arkiv Ivar Aasen-tunet
Espeland, Gard: Norsk Barneblad – 110 år samanhengande historie. Manuskript, udatert
Europarådet: Finlands fjerde rapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta, 2010
–: Finlands tredje rapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta, 2006
–: Fjerde evalueringsrapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta i Sverige, 2011
–: Fjerde evalueringsrapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta i Finland, 2012
–: Første evalueringsrapport om oppfølginga av Den europeiske språkpakta i Sverige, 2003
–: Sveriges rapport om oppfølging av Den europeiske språkpakta, 2007
–: Tredje periodiske rapport frå Danmark om Den europeiske språkpakta, 2010
Film & kino Årbok 2001, 2006, 2010, 2013, kino.no
Finnbogadóttir, Vigdís: Foredrag på Språkdagen i Oslo 13.11.2012
–: Foredrag på landsmøtet i Noregs Mållag i Ørsta 19.4.2013
Fordelingen av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur, regjeringen.no
Forskrift om målvedtak i kommuner og fylkeskommuner, lovdata.no
Furre, Berge: «Da nynorsk vart kyrkjemål». Ivar Aasen-minneførelesing ved Dei Nynorske Festspela, Ørsta 16.9.1996. Manuskript, arkiv Ivar Aasen-tunet
Gramstad, Sigve: «Språk opnar murar. Språk i Europa 20 år etter at Berlin-muren fall». Foredrag i Ivar Aasen-tunet 8.11.2009
Grepstad, Ottar: Det nynorske blikket. Årstale nr. 1 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
–: Viljen til språk. Årstale nr. 2 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
–: Kulturens kritiske masse. Årstale nr. 3 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
–: Den språklege lekkasjen. Årstale nr. 4 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
–: Prinsippet nynorsk. Årstale nr. 5 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
–: «Økonomiske ringverknader av Ivar Aasen-tunet og Dei Nynorske Festspela». Foredrag på landstinget i Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Rauland 28. april 2005
–: Den språkdelte kulturens lov. Årstale nr. 6 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
–: Makta over språket. Årstale nr. 7 om tilstanden for nynorsk skriftkultur(Grepstad 2012)
–: Språk i barnehøgd. Årstale nr. 8 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
–: Valfridom på norsk. Årstale nr. 9 om tilstanden for nynorsk skriftkultur (Grepstad 2012)
Grønvik, Oddrun: Notat 15.11.2013, Ottar Grepstads arkiv
Hellevik, Ottar: «Kva veit vi om nynorskbrukarane?». Foredrag i Nynorsk Forum 27.4.2000
Henriksen, Petter: «BRO-arbeidet og Det Norske Akademis store ordbok», notat til Språkrådet 5.12.2011
Hjellhaug, Trine Lerum: Foredrag i Nynorsk forum i Sogn og Fjordane på Skei 9.11.2012
-: Takketale for Stortegut-prisen under Litteraturdagane i Vinje, Edland 29.8.2015
Hordaland Mållag: Språkleg medvit hjå ungdom. 1998
Hovdan, Peder E.: Norsk målreising. Målskiftet i heradi 1905–1950–195 , arkivprotokoll, Ivar Aasen-tunet
Hovden, Jan Fredrik, Jostein Gripsrud og Hallvard Moe: «Bergensstudentar og kulturen 2008», undersøking, Universitetet i Bergen 2008
Høst, Sigurd: Liste over nye aviser 1969–2008, frå upublisert database
–: Kartlegging av avistilbud på Internett 1998–2009. 2009
–: «Hvorfor er lokalavisa vinneren?» Foredrag på Lokalavisseminaret I Lom 15.1.2009
Ipsos MMI: Spørjeundersøking på Internett, april 2012, oppdrag frå NRK
–: Forundersøkelse om Språkåret 2013. Telefonundersøkelse 11.-14. desember.2012, oppdrag frå Språkåret 2013 og Nynorsk kultursentrum
–: Rapport etterundersøkelse for Språkåret 2013, telefonintervju 19.–21.11.2013, oppdrag frå Språkåret 2013 og Nynorsk kultursentrum
–: Spørjeundersøking om digitale medium , 3. kvartal 2014
Janson, Tore: «Varifrån kommer språkens gränser?», foredrag på Språkdagen i Oslo 11.11.2009
Jervell, Sverre: «Europeiske regionar på frammarsj når kjem nynorskregionen?», foredrag på landstinget til LNK, Ivar Aasen-tunet 2003
Jonassen, Tore: Foredrag på Språkdagen 2014 i regi av Språkrådet i Oslo 18.11.2014
Kommunal- og regionaldepartementet: Valstatistikk 2007, krd.dep.no
–: Valstatistikk 2011, krd.dep.no
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Valgportal 2015, kmd.dep.no
Kornai, Andrés: «Digital language death», Plos One, http://journals.plos.org/plosone/article?id =10.1371/journal.pone.0077056
Kulbrandstad, Lars Anders: Innleiing på seminaret «Mangfald i NRK» i regi av NRK Nynorsk mediesenter, Førde 1.9.2009
Kultur- og kyrkjedepartementet: Språkstatistikk for departementa for 2001, 2002 og 2003, regjeringa.no
–: Språkstatistikk for departementa 2000-2004, regjeringa.no
–: Språkstatistikk for departementa for 2006, regjeringa.no
–: Språkstatistikk for departementa for 2007 og 2008, regjeringa.no
Kulturdepartementet: Språkstatistikk for departementa for 2010, regjeringa.no
–: Språkstatistikk for departementa for 2012, regjeringa.no
–: Språkstatistikk for departementa for 2013, regjeringa.no
Landssamanslutninga av nynorskkommunar, saksutgreiing juni 2014
Lilleholt, Kåre ofl.: Verkeområdet for mållova, utgreiing for Kulturdepartementet, juni/september 2000, arkiv Ivar Aasen-tunet
MMI: Norsk Monitor
Nemi, Einar: Foredrag på årskonferansen til Norsk kulturråd i Tromsø 13.11.2006
Norsk Gallup Institutt: Normering av det nynorske navnet «Noreg», spørjeundersøking september–oktober 1995, oppdrag frå Norsk språkråd
–: Målformenes stilling i befolkningen. August/september 2000, oppdrag frå Riksmålsforbundet
Norsk Målungdom: Kort spørjeundersøking om språkval hausten 2012, Oslo 2012
Norsk språkråd / Språkrådet: Rapport om målbruk i offentleg teneste. Sentrale statsorgan under departementsnivå 1995, 1996, 1997-2000, 2000-2004, 2008, 2011, 2012 og 2013
Norstat: Spørjeundersøking om språk 17.11.–27.11.2014, oppdrag frå NRK
NRK Analyse: Undersøkelse om nynorskbruk i NRK, august 2009
Nynorsk kultursentrum: Statistikk 2003. Ørsta 2004
-: Spørjeundersøking i nynorskkommunar 2006, i samarbeid med LNK
Nynorsk mediesenter. Rapport 2003. Førde
Naadland, Trine og Gudmund Harildstad: Norsk Barneblads forlag. Ei bokliste, udatert
Oeter, Stefan: Helsing frå Europarådet ved opninga av Språkåret 2013 i Kristiansand 3.1.2013
Ore, Christian-Emil: «Notat om leksikografi ved ILN etter 2015», notat 12.8.2011, Ottar Grepstads arkiv
Pimienta, Daniel, Daniel Prado and Álvaro Blanco: Twenty years of measuring linguistic diversity in the internet, UNESCO 2009
Redaksjonen i Norsk Ordbok: Rettingar til Steinulf Tungesvik 2000, upaginert, Ottar Grepstads arkiv
Refseth, Nina: Foredrag på seminar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar på Voss 24.4.2013
Røthe, Paul M.: Rådet for skriftkultur, notat 16.3.2000, forfattarens arkiv
Sentio: Spørjeundersøking januar–februar 2006, oppdrag frå Noregs Mållag
–: Spørjeundersøking 28.2.–3.3.2008, oppdrag frå Nationen og Nynorsk Pressekontor
–: Spørjeundersøking 3.–9.5.2011, oppdrag frå Nationen og Nynorsk Pressekontor
–: Spørjeundersøking 9.9.–5.10.2014, oppdrag frå Riksmålsforbundet
Skog, Berit: Berit Skogs blogg, forskning.no
Solumsmoen, Tor: Kap 269 post 71 Kirke- og undervisningsdepartements lærebokutvalg, notat 11.10.1986, Den norske Forleggerforening, arkiv Ivar Aasen-tunet
Språkrådet: Brev til Kultur- og kyrkjedepartementet 7.12.2009
–: Spørjeundersøking i nynorskkommunar og nøytrale kommunar 13.12.2010–10.2.2011, i samarbeid med LNK og Nynorsk kultursentrum
–: «Norsk ordbokpolitikk», notat til Kulturdepartementet 3.3.2014
Statistisk sentralbyrå: Standard for økonomiske regioner. Rapport 99/8. Oslo 1999
Steiro, Gard: Innlegg på seminar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar på Voss 24.4.2013
Synovate: Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-Norge, 30.3.–3.4.2009, oppdrag frå Språkrådet og GramArt
–: Norsklæreres holdning til eget fag, september–oktober 2010, oppdrag frå Språkrådet
Theil, Rolf: «Norsken på sotteseng?», foredragsmoment om lag 2005
–: Notat til arbeid med basisutstilling Ivar Aasen-tunet, 2007, arkiv Ivar Aasen-tunet
TNS Gallup: Undersøkelse av målformenes stilling i befolkningen – 2005, veke 37–40 2005, oppdrag frå Riksmålsforbundet
–: Spørjeundersøking i skulen januar 2006, oppdrag frå Utdanningsdirektoratet
–: Spørreundersøkelse om engelsk i norsk dagligtale, 12.–14.11.2007, oppdrag frå Språkrådet
–: Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge, november 2008, oppdrag frå Språkrådet
–: Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge, november 2008, oppdrag frå Språkrådet
–: Spørjeundersøking om språk i reklame november 2010, oppdrag frå Språkrådet
–: Språk i høyere utdanning. En pilotstudie høsten 2013, desember 2013, oppdrag frå Språkrådet
Torp, Arne: «Kvifor er Noreg dialektparadiset?», Ivar Aasen-minneforedraget, Dei nynorske festspela i Ørsta 28.6.2013
Trosterud, Trond: «Språkmangfaldet i Europa», foredrag på haustseminar Noregs Mållag i Bergen 26.9.2009
UNDP: Human Development Report 2013, undp.org
UNHCR: Syria Regional Refugee Response, unhcr.org,
Unesco Institute of Statistics: International literacy data 2014, uis.unesco.org
Universitetet i Oslo: Brev til Kulturdepartementet 23.3.2015
Utdannings- og forskingsdepartementet: Evaluering av statstilskudd til lærebøker innen høyere utdanning, våren 2004
Utdanningsdirektoratet: Kartlegging av sidemålsundervisningen på 10. trinn og VK1, allmennfaglig studieretning 2006, Oslo 2006
–: «Rett til opplæring i eigne språkdelte grupper på ungdomstrinnet», brev til Kunnskapsdepartementet 21.6.2015
Vangsnes, Øystein A.: «Fleirspråklege fordelar», tale på landsmøtet i Noregs Mållag 27.4.2012, nm.no
–: «Kva veit vi om tospråklegheit?», foredrag på Nynorskdagen i Førde 29.4.2014
–, Göran B.W. Söderlund og Morten Blekesaune 2015: «The effect of bidialectal literacy on school achievement», International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2015, s. 1–16
Vestad, Jon Peder: «Utfordringar for nynorsk normaltalemål», Vestads vevstad, lesedato 3.5.2001
Wunderlich, Dieter: «Was verlieren wir, wenn Sprachen sterben?», manuskript, http://user.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~wdl/Bedroht.pdf, lesedato 7.5.2015
Øzerk, Kamel og Jon Todal: «Nynorsk som skriftspråk er truet?», presentasjon på seminar i Noregs Mållag 5.9.2010
Aa, Leiv Inge: «Ord som finst og ikkje finst», foredrag på Språkdagen i Oslo 12.11.2013
Aasen, Ivar: «Sprogdistrikter (Maalfylke)», Ms.4° 915:23:9:1, Nasjonalbiblioteket

 

Databasar og nettstader

Allkunne: www.allkunne.no
Aschehoug: www.Aschehoug.no
Aviskatalogen 2004: www.mediebdriftene.no
BBC: www.BBC.com
Bergen off. Folkebibliotek: www.bergen.folkebibl.no
Bibsys.no: www.bibisys.no
Bokklubben: www.bokklubben.no
Brageprisen: www.brageprisen.no
Cappelen Damm: www.cappelendamm.no
CIA World Factbook 2007: www.scholarships-forkids.org
Den norske kirkes internet-portal: www.kirken.no
Det franske akademiet : www.academie-francaise.fr
Det Norske Akademis store ordbok: www.naob.no
Encyclopedia.com : www.encyclopedia.com
Ethnologue: www.ethnologue.com
EU: www.ec.europa.eu
Europarådet: www.conventions.coe.int
Eurovision: ESC History, www.esc-history.com
Festivalguiden.no: www.festivalguiden.no
Finlex: www.finlex.fi
Ken Follett: www.ken-follett.com
Foreningen les!: www.foreningenles.no
Forlaget Oktober: www.oktober.no
Free language: www.freelanguage.org
Geohive.com: www.geohive.com
Goethe Wörterbuch, www.uni-hamburg.de
Grunnskolens Informasjonssystem: www.wis.no/gsi
Gyldendal Norsk Forlag: www.gyldendal.no
Internet World Stats: www.internetworldstats.com
Kommunenøkkelen: www.kommunenokkelen.no
Kvensk institutt: www.kvenskinstitutt.no
Landslaget for lokalaviser: www.lla.no
Litteraturprisar: http://bibliotek.baerum.kommune.no/litteratur/litteraturpriser/
Lovdata: www.lovdata.no
Mark Rosenfelder: www.zompist.com
Mediebedriftenes Landsforening: www.mbl.no
MedieNorge: www.medienorge.no
Medieportalen: www.mediebedriftene.no
Medietilsynet/Statens medieforvaltning: www.smf.no
Nærpressekatalogen 2005: www.lla.no
Nasjonalbibliografiske data 1997, nr 3 (cd)
Nasjonalbiblioteket: Norsk nasjonaldiskografi, juni 2005: www.nb.no
Nasjonalbiblioteket: www.nb.no
National Geographic: www.earthtrends.wri.org
Nations Online: www.nationsonline.org
New York Times: www.nytimes.com
Nobelinstitutet: www.nobelprize.org
Norbok – Norsk bokfortegnelse: www.norbok.no
Norden: www.norden.org
Nordisk statistisk årsbok 2008: www.norden.org
Noregs Bank: www.norges-bank.no
Norges Største Bedrifter: www.summa.no
Norsk Oversetterforening: www.oversetterforeningen.no
Norsk spelkalender: www.spelhandboka.no
Norske festivaler: www.norwayfestivals.com
NSDs Kirkedatabase: www.nsd.uib.no/kirke
Nynorsk kultursentrum: www.aasentunet.no
OCLC Research: www.Oclc.org
Omniglot: “Index of languages by writing system”, www.omniglot.com
Opplagstal 1997 for aviser tilslutta Landslaget for Lokalaviser. www.lla.no
Opplagstal 1997 for aviser tilslutta Norske Avisers Landsforbund. www.nal.no
Orbitat: www.orbitat.com
Ordbog over det danske Sprog, www.ordnet.dk
Regeringskansliet: www.sweden.gov.se
Regjeringa: www.regjeringen.no
Retriever: www.retriever-info.com
Sametinget, Finland: www.samediggi.fi
Sametinget, Noreg: www.samediggi.no
Sápmi – Samisk informationscentrum Sametinget: www.samer.se
Shakespeare text statistics: www.opensourceshakespeare.org
Social Times: www.adweek.com
Sosialbakers: www.socialbakers.com
Språkbanken, Sverige: www.spraakbanken.gu.se
Språkrådet: www.sprakrad.no
Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no
Store Norske leksikon: https://snl.no
Stortinget: www.stortinget.no
Harriet Beecher Stowe: www.harrietbeecherstowecenter.com
Summa Bryde Norges Handelskalender: www.summa.no
Telenet: www.telenet.be
The Realtimes Report: www.therealtimereport.com
Translator's Café: www.translatorscafe.com
UN Department of Economic and Social Affairs: http://www.un.org/en/development/desa/index.html
UNDP: Report 2007/2008, www.undp.org
UNESCO: www.unesco.org
United Nations: www.un.org
Universitetet i Graz: www.languageserver.uni-graz.at
Utdanningsdirektoratet: www.utdannings-direktoratet.no
VG: www.vg.no
Vox, Statistikkbanken: www.vox.no
Web Technology Surveys: www.w3techs.com
Wikibooks: www.en.wikibooks.org
Wikipedia Bokmål: www.no.wikipedia.org
Wikipedia Commons: www.commons.wikipedia.org
Wikipedia Deutsch: www.de.wikipedia.org
Wikipedia English: www.en.wikipedia.org
Wikipedia Espanol : www.es.wikipedia.org
Wikipedia Nynorsk: www.nn.wikipedia.org
Wycliffe Global Alliance: www.wycliffe.net

Årsmeldingar og årsrekneskapar

Allmennkringkastingsrådet: Rapport 1999–2003
Coop Norge: årsmelding 2013
Dag og Tid A/S: Årsmelding og rekneskap 1994–
Dag og Tid: Årsmøteprotokoll 1963-
Den norske Forleggerforening: Bransjestatistikk 1975-1996
Det Norske Bibelselskap 1899–1992
Det Norske Teatret 1946–
Heimen-konsernet 1996
Hordaland Teater 1988–
Ivar Aasen-museet 1957–2000
Kringkastingsringen 1972–1991, 1993–
Landsamanslutninga av nynorskkommunar 1993–
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget 1992–
Medietilsynet/Statens medieforvaltning 2002–2008
Medietilsynet: Allmennkingkastingsrapport 2004-
Medietilsynet: Årsrapport 2010–
Nationaltheatret: Årsmelding 2004
Noregs Mållag 1994–
Noregs Ungdomslag 1909–10, 1995–
Norsk kulturråd 2000–
Norsk Målungdom 1995/96–
Norsk Ordbok 1996
Norske Lagsbruk [Lagsbrukssamskipnaden] 1995–1996
NRK Nynorsk mediesenter: Statusrapportar 2005–
NRK Årbok 1964–1967, 1969–1972
NRK Årsmelding 1972–1985 og 2007–
Nynorsk kultursentrum: Årsmelding og rekneskap 1993-
P4: Allmennkringkastingsrapport 2012
Riksfondet for nynorsk presse: Årsmelding 1996–
Riksfondet for nynorsk presse: Styreprotokoll 1964
Samyrketiltaket Norsk Barneblad: Årsmelding 1995–
Sogn og Fjordane Teater 1983–
Språkrådet: Årsmelding 2005-
Standard Norge: Årsrapport 2003–
Statens medieforvaltning: Årsmelding 2000–
Stiftinga Det Norske Samlaget 1880, 1883–85, 1992–
Stiftinga Garborgåret 2001: Sluttrapport
Stiftinga Ivar Aasen året 1996 1995–1997
Stiftinga Nynorsk Pressekontor 1972–1996
Vernepliktsverkets statistikk 1981–2008

Trykte artiklar, skrifter og bøker

Aftenposten 7.6.1961, 6.1.2007, 21.12.2014, 10.8.2015
Almenningen, Olaf: Målstrev og målvokster 1905–1913. Organisering, ideologi og arbeidsoppgåver, Oslo 1984
– og Oddrun Grønvik (red.): Ord og Mål. Festskrift til Magne Rommetveit 4. oktober 1988, Oslo 1989
– og Åsmund Lien: Striden for nynorsk bruksmål. Ei lita målreisingssoge, Oslo 1978
Almenningen, Olaf red.): Målpolitiske artiklar 1905–1920, Oslo 1981
– ofl.: Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906–1981, Oslo 1981
[Alsnes, Randi] : Er det plass til nynorsk? Om språket i norske aviser. Rapport frå Kringkastingsringen, [Oslo] 1994
[–]: Kvar finst nynorsken og kor nynorsk er han ... Ei leiting gjennom kanalane, [Oslo] 1995
[–]: Ikkje noko spesielt med 1b. Korleis norske aviser skriv om tema Noregs Mållag engasjerer seg i, [Oslo] 1996
[–]: Bokmålsborga – Om fjernsynspråket i Noreg, [Oslo] 1997a
–: Teksting i NRK. Kringkastingsringen 1997, nr 1, s. 10, 197b
–: Røyndom i utdrag – ei samanlikning mellom Dagsrevyen og TV2-nyheitene, Oslo 1997c
Alstad, Bjørn (red.): Norske meninger 1946–93. Norge og nordmenn, Bergen 1993
Andreassen, Trond: Bok-Norge. En litteratursosiologisk undersøkelse, Oslo 1991
Apelseth, Arne: Mellom tradisjon og innovasjon, Hefte nr. 3 frå Ivar Aasen-året 1996, Oslo 1996
– : Den låge danninga. Skriftmeistring, diskursintegrering og tekstlege deltakingsformer 1760–1840, dr. art.-avhandling, Bergen 2010
Arbeidstakarstatistikk etter bustadkommune og utdanning. (Regional statistikk 3/97), Oslo 1997
Arnestad, Georg og Kjersti Mjør (red.): Norsk Kulturårbok 1997, Oslo 1997
Askeland, Norunn: Kunnskapsløft for nynorsk?, Sigfrid Tvitekkja (red.): Klamme former og sær skriving?, Språkrådets skrifter 1, Oslo 2009
Aukrust, Knut: Menighetsblad og andre religiøse og kirkelige tidsskrifter i Norge. En foreløpig oversikt. (Publikasjoner fra Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner, nr. 2), Oslo 1991
Aure, Anton ofl.: Nynorsk bokliste [1646–1935]. Bd. I-IV, Oslo 1916–1942
–: Peder E. Hovdan. Ung-Norig 1923, s. 89–94
–: Prestar som talar nynorsk. Stutte livssogor med ei innleiding um norsk maal i kyrkja, 1924
–: Maalmanna aarmaalsdagar. Ung-Norig, spreidde nummer 1924. Samla av Terje Aarset. Risør
Avisboken, Oslo 1932
Aviskatalogen. Aviser tilsluttet Norske Avisers Landsforening [Mediebedriftenes Landsforbund], Oslo 1991-2004

 

Bandle, Oskar (red.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 1–2, Berlin 2002
Berge, Kjell Lars ofl.: Ungdommens skrivekompetanse. Bd. I–II, Oslo 2005
Berglund, Frode: Partiidentifikasjon og politisk endring. En studie av langsiktige partitilknytninger blant norske velgere 1965–1997, Oslo 2004
Birkeland, Bjarte ofl. (red.): Det Norske Samlaget 1868–1968, Oslo 1968
– og Bjørn Nic. Kvalsvik: Folkemål og danning. Nynorske lærebøker 1867–1915, Oslo 1986
Birkeland, Christian: TV i Norge har aldri vært mindre norsk, Sunnmørsposten 21.7.2015
Birkeland, Rune: Nynorsk Salmebok. Syn og Segn, 84, 1978, s. 89–101
Birkeland, Tone, Gunvor Risa og Karin Beate Vold: Norsk barnelitteraturhistorie, Oslo 1997
Bjørhusdal, Eli: Målkvinner før 1900, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet nr. 12, Volda 2001
Bjørklund, Tor og Bernt Hagtvet (red.): Høyrebølgen – epokeskifte i norsk politikk? Høyres velgerframgang og Arbeiderpartiets 80-årsdilemmaer i sosial, økonomisk og politisk belysning, Oslo 1981
Blystad, Espen Seip og Arnt Maasoe: The Invisible Text, Universitetet i Oslo 2004
Bodstikka. Meldingar um arbeidet i Norigs maallag og Norigs ungdomslag. 1913–1915
Bokspeilet 2002–2012
Bondeungdomslaget i Oslo. 30-årsskrift [1899–1929], Oslo 1929
Bondeungdomslaget i Oslo. 50-årsskrift [1929–1949], Oslo 1950
Bondevik, Jarle: Nynorske Bibelomsetjingar. Ein bibliografi, Oslo 1988
–: Studiar i det nynorske bibelmålet. Morfologi og ordtilfang, Oslo 1992
–: Og ordet vart nynorsk. Soga åt den nynorske Bibelen, Bergen 2003
– ofl.: Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen, Bergen 1992
Breivik, Inger Lise et al (red.): Kvinner i nynorsk prosa, Oslo 1980
Braaten, Lars Thomas et al (red.): Filmen i Norge. Norske kinofilmer gjennom 100 år, Oslo 1995
Bucken-Knapp, Gregg: Elites, Language, And The Politics of Identity. The Norwegian Case in Comparative Perspective, New York 2003
Budsjettinnst. S. nr. 2 for budsjettåra 2000–2005
Bukve, Trude: Ei undersøking av finansterminologi i undervisning og formidling, masteravhanding, Universitetet i Bergen 2012
BULinne. Meldingsblad for Heimenkonsernet. Spreidde nummer
BULstikka. Lagsblad for Bondeungdomslaget i Oslo. Spreidde nummer
Bull, Tove og Kjellaug Jetne (red.): Nordnorsk. Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg, Oslo 1982
Bull, Tove og Anna-Riitta Lindgren (red): De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk, Oslo 2009
Bull, Trygve: Mot Dag og Erling Falk, Oslo 1955

 

Coulmas, Florian: The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, Oxford 2006
Crystal, David: The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge 2003
–: A Little Book of Language, New Haven 2010

 

Dag og Tid, jubileumsnummer 15.2.1973, jubileumsnummer 15.4.1982, 13.6.2008
Dagbladet 14.2.2011
Dagens Næringsliv Magasinet 5.9.2015
Dahl, Hans Fredrik: Hallo-Hallo! Kringkastingen i Norge 1920–1940, Oslo 1975
– ofl.: (red): Norsk presses historie, band 1–4, Oslo 2010
Dale, Johs. A. : Nynorsk dramatikk i hundre år, Oslo 1964
Dalen, Arnold og Ola Stemshaug (red.): Trøndermål. Språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre, Oslo 1972
Dalhaug, Ole: Mål og meninger. Målreisning og nasjonsdannelse 1877–1887. (KULTs skriftserie nr. 43), Oslo 1995
–: Den 17de Mai. Fedraheimen. Rasmus Steinsvik 1863–1913. Radikalisme på norsk, Oslo 1996
–: Den 17de Mai. Rasmus Steinsvik 1863 – 1913,Oslo 1997
–: Den 17de Mai 1894–1913. Database 1999, biblioteket Ivar Aasen-tunet
Delsing, Lars-Olof og Katarina Lundin: Håller språket i hop Norden?, Tema Nord 2005:573, København 2005
Den 17de Mai, spreidde nummer 1924–1935
Det norske BOKeventyret. DnB gruppen gjennom 25 år, Oslo u.å.
Det Norske Samlaget 1868–1993. Jubileumskalender 1993, Oslo 1993
Diesen, Emil: Norske aviser og tidsskrifter med fortegnelse over norske pressefolk 1920. Oslo 1920
Dyrnes, Lillian Eltvik ofl. (red.): Ungdomshuset. Eit kultursenter i Bygde-Noreg, Oslo 1986

 

Edwards, John: Multilingualism. Understanding Linguistic Diversity, London og New York 2012
Eide, Knut og Stig Kjelling: Norsk tegneserie index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr 4, Bodø 1991
Eiksund, Hjalmar: Med nynorsk på leselista, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 27, Volda 2011
Eliassen, Inger Indrebø: Gustav Indrebø. Ei livsskildring, Bergen 1993
Engeset, Jens Kåre: Glimt frå soga til Ivar Aasen-museet 1897–2000, Ørsta 2003
Eskeland, Ivar: I strid for norsk mål. Noregs Mållag 1906–1956, Oslo 1956
Eskeland, Lars: Ole Vig, Bergen 1916
–: Bønder, Oslo 1925

 

Falk, Arne: Frifant-epistlar, Oslo 1969
Fløgstad, Kjartan: Ikkje utanom Aasen, men over den, Syn og Segn 1983
For bygd og by, spreidde nummer og årgangar 1912–1932
Forhandlinger i Stortinget 1971–72, Oslo 1972
Forhandlinger i Stortinget 1982–83, Oslo 1983
Forhandlinger i Stortinget 2005–06, Oslo 2006
Fretland, Jan Olav og Lars S. Vikør: Korleis bør nynorsken sjå ut? Om Norsk språkråd og normeringa av nynorsken, Oslo 1995
Fraa bygd og by, 1872
Berge Furre: Vårt hundreår. Norsk historie 1905–1990, Oslo 1991
– ofl.: Målreising 1967. Eit debattopplegg. Tilråding frå ei målpolitisk programnemnd i Noregs Mållag, Oslo 1967

 

Garthus, Karen Marie Kvåle: Rapport om språkskifte i Valdres, [Oslo] 2009
Gramstad, Borghild: Nynorskbrukarar ved norske høgskolar og forskingsinstitusjonar, Oslo 1991
Gramstad, Sigve: Norske kulturtidsskrift 1986. Ei utgreiing for Norsk kulturråd, Oslo 1988
–: Minoritetsspråk i Europa. Ein presentasjon, Oslo 1996
–: Mangfald på norsk, Aftenposten 27.12.2008
Grepstad, Ottar: Litt om norske skjemteblad, Syn og Segn, 91, 1985, s. 62-69
–: Det litterære skattkammer. Sakprosaens teori og retorikk, Oslo 1997
–: Nynorsk faktabok 1998, Oslo 1998
–: Det nynorske blikket, Oslo 2002
–: Nynorsk faktabok 2005, Ørsta 2005
–: Demokratisering i ein språkdelt kultur, Vestlandets historie, Bergen 2006, band 3
–: A world of languages and written culture, Ørsta 2015
–: Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850–2010, Oslo 2010
–: Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012, Ørsta 2012
–: Draumen om målet. Tilstandsrapportar frå Norge og Noreg, Oslo 2012
–: På parti med språket? Språkpolitikk i norske partiprogram 1906–2017, Ørsta 2013
–: Språksansen, Oslo 2013
–: Historia om Ivar Aasen, 3. utgåva, Oslo 2014
–: Då Grunnlova blei nynorsk, Vågå – sagt og skrivi gjennom ti’n. Årbok 2014, Vågå 2014
–: Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt 1843–2014, Ørsta 2015
–: Eit språk blir til. Frå den nynorske skriftkulturens annalar, allkunne.no, oppdatert årleg
– ofl.: Nynorsk innhald på Internett. (Småskrifter frå Ivar Aasen-tunet. 3.) Ørsta 2004
Grimes, Barbara F. ofl. (red.): Ethnologue, 8. utgåva, Dallas 1974
– ofl. (red.): Ethnologue, 9. utgåva, Dallas 1978
– ofl. (red.): Ethnologue, 10. utgåva, Dallas1984
– ofl. (red.): Ethnologue, 11. utgåva, Dallas 1988
– ofl. (red.): Ethnologue, 12. utgåva, Dallas 1992
– ofl. (red.): Ethnologue, 13. utgåva, Dallas 1996
– ofl. (red.): Ethnologue, 14. utgåva, Dallas 2000
Gripsrud, Jostein: Folkeopplysningas dialektikk. Perspektiv på norskdomsrørsla og amatørteatret 1890–1940, Oslo 1990
Groth, Henrik: Stat og kultur, Oslo 1974
Grønvik, Oddrun: Målbruken i offentleg teneste i tida 1930–1940. Ein studie i vilkåra for å få gjennomført målbruksreglane i lov og føresegner frå 1930–1931, Oslo 1987
Gula Tidend, jubileumsnummer 3.12.1979
Gusland, Tone Beate: «– Vi må jo bare si «mø». En sosiolingvistisk analyse av reklamefilmer for melk, masteroppgåve, Universitetet i Oslo 2013

 

Hagland, Jan Ragnar: Språkhistorisk årstalsliste, [Trondheim] 1993
Haglund, Lars: ’Bokmål’ or ’Nynorsk’. Some empirical Data on Language Preferences in Norway 1979 and 1981. Bedriftsøkonomisk Institutt, Working Papers 83/2, Oslo 1983
Halvtanna hundreår med Ivar Aasen, [Oslo]1964
Hanche, Øivind (red.): Register over norske langfilmer 1908–1990, Oslo 1990
Hannaas, Torleiv, Conrad Clausen og Eigil Lehmann: Vestmannalaget i 110 år, Bergen 1978
Hardanger Ungdomslag: Målbruk i 12 dagblad på Vestlandet. Ei oppmæling av innhaldet i blada i ein halv månad, Bergen 1960
Hatlevik, Ida K. Riksaasen og Jorunn D. Norgaard: Myter og fakta om språk, NIFU Rapport 5/2001,Oslo 2001
Hauge, Andreas: Psalmebog for Kirke og Hus, Oslo 1874
Haugen, Einar: Dialect, Language, Nation. American Anthropologist, 68, 1966, s. 922–935
–: Riksspråk og folkemål. Norsk språkpolitikk i det 20. århundre, Oslo [1968]
–: Språket: En sosiolingvistisk profil, i Nagalie Rogoff Ramsøy og Mariken Vaa (red): Det norske samfunn. Bd. 2, Oslo 1975
Haugland, Kjell: Målpolitiske dokument 1864–1885.Ei folkerørsle blir til, Oslo 1971a
–: Striden kring sidemålsstilen. Ein studie i språk og politikk i åra 1906–07, Oslo 1971b
–: Striden om skulespråket. Frå 1860-åra til 1902, Oslo 1985
Hegre, Steinar: Den kommersialiserte idealisme. Ein kulturpolitisk analyse av Det Norske Samlaget. Hovudoppgåve, Bergen 1984
Heidar, Knut: Norske politiske fakta 1884–1982, Oslo 1983
Heli, Siri Sølberg: Jæi, je eller æ - holdninger til standardspråk og dialekt i NRK, masteravhandling, Universitetet i Oslo 2011
Helleve, Eirik: Skrinet med det rare i, Oslo 2012
Hellevik, Alf: Nynorsk ordliste, i Olav Hr. Rue (red.): Det Norske Samlaget. Bøker 1868-1992, Oslo 1993, s. 163
–, Aud Søyland og Margunn Rauset: Nynorsk ordliste, 11. utgåva, Oslo 2012
Hellevik, Ottar: Nordmenn og det gode liv. Norsk Monitor 1985–1995. Med innspill fra Odd Børretzen, Oslo 1996
–: Nynorskbrukaren – kven er han?, i Håvard Teigen og Elisabeth Bakke (red): Kampen for språket, Oslo 2002
Hernes, Gudmund: Hvorfor mer går galt, Oslo 1981
Hiller, Sigrid: K.M. Eldas Næmingen. Eit forsøk på oppseding til målreising. Ein presentasjon av bladet og miljøet det var knytt til. Hovudoppgåve, Bergen 1981
Hindahl, Olav: Om behovet for kulturstatistikk, Oslo 1988
Historisk statistikk 1968. (Norges offisielle statistikk XII 245), Oslo 1969
Historisk statistikk 1994. (Norges offisielle statistikk C 188) Oslo og Kongsvinger 1995
[Hjeltnes, Arne]: Arne Hjeltnes ser på 549 TV-heltar frå Lille Rosin til Harry Klein, Oslo 1994
Hoel, Oddmund Løkensgard: Ordbøkene til Ivar Aasen. Prinsipp og metodar for innsamling og utval av ord, Maal og Minne 3–4, 1994, s. 147–166
–: Nasjonalisme i norsk målstrid 1848–1865. (KULTs skriftserie nr. 51), Oslo 1996
–: Målreising og modernisering i Noreg 1885–1940. Doktorgradsavhandling, Trondheim 2009
–: Mål og modernisering 1868–1940, Oslo 2011
Hognestad, Peter: Gud er attaat. Norsk preikesamling, Oslo 1914
Holte, Ane: Nynorsk i motvind. Skolemålsutviklingen i Gausdal etter 1950, masteravhandling, Universitetet i Oslo 2011
Holter, Åge: Det norske Bibelselskap gjennom 150 år. Bd. I, [Oslo 1966]
Hompland, Andreas: Artikkel i SØKELYS på Sogn og Fjordane, nr. 2 1982
Hovdan, Peder E. [signert: Sivertsen, P.E.]: Litt um kor langt det norske maalet er kome i officielt bruk til Aasenminnet, Syn og Segn 19, 1913, s. 371–400
Hovdan, Peder E.: Norsk målreising, Ung-Norig 1918, s. 30–36, 90–95, 114–116, 137–140
–: Målvoksteren, Ung-Norig 1919, s. 98–99
–: Norsk-framgangen i folkeskulen i 1919, Ung-Norig 1920a, s. 34–37
–: Det norske folkemaalet i den norske folkeskulen, Norsk Ungdom 2910b, s. 102–104, 119–121
–: Norsken i skulen, Ung-Norig 1920, s. 201–203
–: Oversyn over målvokstren i 1921, Norsk Ungdom 1922, s. 36–38
–: Oversyn over målvokstren i 1921 og 1922, Ung-Norig 1923a, s. 128–132, 159–163
–: Norskmålsarbeidet. Målvokstren i 1922, Norsk Ungdom 1923b, s. 25–29
–: Norskmaalsframgangen 1923, Ung-Norig 1924a, s. 42-46, 73–78, 102–106, 150–155, 172–176
–: Norskmaalsframgangen 1923, Norsk Ungdom 1924b, s. 5–11
–: Målvokstren 1927, Norsk Ungdom 1928, s. 3–7
–: Frå folkemål til riksmål. Blad or Noregs nyaste målsoga, Oslo 1928
–: Yversyn yver målframgangen i ymse leider i 1928, Norsk Ungdom, 1929a, s. 3–5
–: Målstoda i folkeskulen 31. desember 1929, Norsk Ungdom 1929b, s. 205–209
–: Målframgangen i 1935, Norsk Ungdom 1936, s. 20
–: Norsken i skulen, Norsk Ungdom 1937, s. 79
–: Eit norsk Noreg, Oslo 1947
– og Asbjørn Øverås: Børen blæs, Norsk Ungdom 1939, s. 193–196
Hvem er hun? Oslo 1989
Hvem er hvem? 1994. 14. utgave, Oslo 1994
Hvem Hva Hvor, 1955–1998, Oslo
Høeg, Tom Arbo (red.): Norske aviser 1763-1969. En bibliografi. Band I-II, Oslo 1973–74
Høst, Sigurd: Avisåret 2008–, Volda 2009–
Håland, Per (red.): Gula Tidend i 75 år. Eit liv i strid for fridom og norskdom, bygdenorsk kulturarv og norsk bondereising på fullnorsk grunn, Bergen 1979
Haara, Frode Olav og Eirik S. Jensen: Språkdebatten forbigås i stillhet, Morgenbladet 27.6–3.7.2008
Haarmann, Harald: Lexikon der untergegangenen Sprachen, München 2004

 

Imerslund, Bente: «Den finske fare?», Ruijan Kaiku 4.9.2009
Indrebø, Gustav: Den nynorske salmeboki, Syn og Segn, 32, 1926, s. 137–146
–: Norsk målsoga. Utgjevi av Per Hovda og Per Thorson, Bergen 1951
Innstilling om språksaken fra Komiteen til å vurdere språksituasjonen m.v. oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. januar 1964 [Vogt-komiteen], [Oslo] 1966
Innst. 177 S (2013–2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
Integrerings- og mangfalddirektoratet: Integreringsbarometeret 2013/2014, Oslo 2014
Internet Society: Global Internet Report 2014
Ivar Aasen-senteret. Eit nasjonalt senter for nynorsk skriftkultur. Forprosjekt desember 1992, Volda 1992
Ivar Aasen-året 1996. Sluttrapport, rekneskap. (Hefte nr. 8), Oslo 1997

 

Jahr, Ernst Håkon: Språkutviklinga etter 1814: Språkstrid og språkplanlegging. Vårt norske språk. Bd. 1, s. 66–137, Oslo 1987
Jarl, Vidkunn Coucheron: Våre skriftlige målformers utbredelse, Verdens Gang 28.8.1953
Jespersen, Otto: Mankind, nation and individual, Oslo 1925
Johnsen, Egil Børre og Finn-Erik Vinje : Ordimellom og linjelangs. Veiviser i vårt norske språk, Oslo 1987
Jubileumskalender 1993. Det Norske Samlaget, Oslo 1993
Julelitteratur / Julens Bøker / Årets Bøker 1949–2005
Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringar i kommune- og fylkesinndelingen. Rapporter 99/13, Oslo 1999

 

Karsrud, Bjørn: Den nynorske pressa, Mål og makt, 15, nr 3 1985, s. 20–27
Kiberg, Dag, Kristin Strømsnes, Eirik Vasstrand og Katarina Klarén: De norske valgundersøkelsene 1977, 1981, 1985, 1989, 1993 og 1997. Rapport nr. 117, Bergen 1999
Kleggetveit, Ingunn: «Eg eller eg?», masteroppgåve Universitetet i Agder 2013
Kleiva, Turid og Bodil Røyset (red.): Paa Børnenes eget Talemaal. Dialekt i barnehage og skule, Oslo 1981
Kleiva, Turid ofl.: Nynorsk av hjartans lyst, Oslo 1985
Kleiven, Øyvind ofl.: Valgundersøkelse 2013, Notater 2015/29, Oslo 2015
Kløvstad, Jan (red.): Ungdomslaget. Noregs Ungdomslag 1896-1996, Oslo 1995
Kolsrud, Oluf, Leonhard Næss og Håkon Wergeland: Nynorsk Salmebok. [Brev til Kyrkje- og undervisningsdepartementet], Syn og Segn, 32, 1926, s. 162–187
Kommunenøkkelen 97/98, Oslo 1997
Kommunenøkkelen 2005–2006, Oslo 2005
Kommunestyrevalget 1995. (Norges offisielle statistikk C 342), Oslo og Kongsvinger 1996
Kringom. Meldingsblad for Kringkastingsringen. Spreidde nummer
Kristoffersen, Gjert ofl.: Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi, Oslo 2005
Kruken, Kristoffer og Terje Aarset: Innleiing, i Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog, IX-XXX, Oslo 2000
–: Innleiing, i Ivar Aasen: Norsk Ordbog med dansk Forklaring, IX-XXXVI, Oslo 2003
Kultur- og kyrkjedepartementet: St. prp. nr. 1 for åra 1999–2007
Kyvik, Svein: Publiseringsvirksomheten ved universiterer og vitenskapelige høgskoler, Oslo 2001

 

Lagsbruk-Nytt. Meldingsblad for Norske Lagsbruk. Spreidde nummer
Landstad, M.B.: Kirkesalmebog, efter offentlig Foranstaltning samlet og udarbeidet, Oslo 1870
–: Kirkesalmebok. Revidert og forøket av stiftsprost Gustav Jensen med bistand fra en komité, Oslo 1969
Lavik, Nils: Bokreidar Lunde, Ung-Norig 1922, s. 33–35
Lewis, Paul M. (red.): Ethnologue. Languages of the World. 16. utgåva, Dallas 2009
– ofl. (red.): Ethnologue. Languages of the World, 17. utgåva, Dallas 2013
– ofl. (red.): Ethnologue, 18. utgåva, Dallas 2015, ethnologue.com
Lien, Åsmund: Handbok i skulemålsarbeid i nynorskområde, Oslo 1993
Lier, Ragnhild: Nynorske lover og nynorsk lovmål. Hovudoppgåve, Oslo 1976
Lilleholt, Kåre og Jens Kihl: Rapport om kommunereforma – frå Askvoll til Åseral, Oslo 2014
Lind, Idar: Vinsjan på kaia, Oslo 2014
Lockertsen, Roger: Målreising i Nord-Noreg 1898–1940. Hovudoppgåve, Tromsø 1984
Lomheim, Sylfest: Skrifta på skjermen, Kristiansand 2000
Losnedal, Kari Gaarder: Komediateatret 1933-1964, Bergens Teatermuseums Skrifter, Bergen 1996
[Losnegård, Rolf og Henning Rivedal] (red.): Sogn og Fjordane Teater – 10 år fjordalangs, Førde 1987
Lothe, Anders A.: Målreisingssoga i Sogn og Fjordane. Utgitt av Firda lærarlag ofl., [Flora 1950]
Lund, Jørn: «Aasen set fra Danmark», Språknytt nr. 1 1996
Lundanes, Oddvin og Sigmund Moren: Ung i 75 år. Noregs Ungdomslag 1896–1971, Oslo 1971
Lydersen, Aksel: Nynorsk i folkeskolen, Ordet nr. 1 1963, med korreksjon i nr. 3 1964
–: Fra sprogstridens historie, Oslo 1965
Lynghammar, Vidar: Domenet for den nynorske skriftkulturen, i Kjell Lars Berge ofl. (red.): Skriftkultur, Oslo 2004

 

Mannsåker, Dagfinn: Eksamensresultat og sidemålsopplæring, Arbeiderbladet 4.2.1964, udatert særtrykk
Marten, Heiko F.: Hvor står samisk i dag?, i Tove Bull ofl. (red.): Språk og språkforhold i Sápmi (Berliner Beiträge zur Skandinavistik, band II), Berlin 2007
Maurud, Øyvind: Nabospråkforståelse i Skandinavia, Nordisk utredningsserie 13, Stockholm1976
McDonald’s med nynorsk på menyen, Nationen 24.10.2014
Meillet, Antoine: Les langues dans l'Europe nouvelle, Paris 1928
Meillet, Antoine og Marcel Cohen: Les langues du monde, Paris 1952
Melkild, Olav: Bertrand Jensen. Ein norsk nybrotsmann, Norsk Aarbok 1931, s. 141–148
Merkedager. Fødselsdager, stiftelsesdatoer, begivenheter, Oslo 1989
Midttun, Olav: Nynorsk talemål i samhøve med skriftmålet og målføra, Oslo 1960
Moren, Sven og Edvard Os: Den frilynde ungdomsrørsla, Oslo 1921
Morgenbladet 15.–21.8.2008
Motmæle. Medlemsbladet til Norsk Målungdom. Spreidde nummer
Mulhall, Michael G.: The Progress of the World, London 1880, faksimileutgåve London 2015
Mulhall, Michael G.: Mulhall’s Dictionary of Statistics, London 1884, http://google.books.com
Mulhall, Michael G.: The Dictionary of Statistics, London 1892, faksimileutgåve Milton Keynes u.å.
Myklebust, Hallstein: Næringar og busetnad i bygdene fram mot år 2000, Syn og Segn 1965
Myklebust, Hege: Nynorsk som lovspråk – historisk og språkleg utvikling. Hovudoppgåve, Bergen 1996
Mæhle, Leif: Den nynorske litteraturen – ein nynorsk litteratur?, Mål og makt nr,. 2 1981, s. 20–30
– ofl. (red.): Fornying og tradisjon. Språkvern og språkrøkt 1972–1988, Oslo 1987
– (red.): Det Norske Teatret 75 år. 1963–1988, Oslo 1988
Mørkedal, Sindre: Nynorsk eller bokmål i Sunnmørsposten? Seminaroppgåve, Oslo 1992
Mål og Makt, spreidde nummer
Målbruk i offentleg teneste. Reglar og råd, Oslo 1995

 

Nationalspråksstrategi, Statsrådets kansli, Helsingfors 2012
Naustdalslid, Jon og Andreas Hompland: Dei arme små, Oslo 1993
Nedberge, Torill: Annonsering i lokalpressa i Sogn etter siste verdskrigen. Ei undersøking i bruken av nynorsk/bokmål sett i høve til skriftmål/talemål. Hovudoppgåve, Bergen 1982
Nes, Oddvar: Norsk dialektbibliografi, Oslo 1986
Nordal, Anne Steinsvik: Frå eg til jeg? Språkhaldnings undersøking – om bakgrunn for skifte av skriftspråk frå nynorsk til bokmål. Norskdidaktisk hovudoppgåve, Oslo 1997
–: Nynorsk i bokmålsland. Ei gransking av undervisningspraksis og haldningar til nynorsk som sidemål i ungdomsskulen i Bærum. Arbeidsrapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking Volda, nr. 161, Volda 2004
–: Nynorsk som hovudmål – større norskkompetanse. Arbeidsrapport nr. 233, Høgskulen i Volda, Volda 2008
Nordby, Trond (red.): Storting og regjering 1945–1985. Institusjoner – rekruttering, Oslo 1985
Nordisk statistisk årbog 2014
Noreg, spreidde nummer 1934
Norge I DAG, nr. 8 2010
Norges handelskalender 1996, Oslo 1996
Norges kommunelander 2005, Oslo 2005
Norges lover 1685–1995, Oslo 1996
Norges statskalender 1997, Oslo 1997
Norheim, Olav: Frå Smørbukk til Smørbukk, Syn og Segn, 90, 1984, s. 332–336
Norsk Barneblad, årgangane 1929–1954
Norsk biografisk leksikon. Bd. I-XIX, Oslo 1923–1983
Norsk kunstnerleksikon. Bildende kunstnere – arkitekter – kunsthåndverkere. Bd. 1–4, Oslo 1982–1986
Norsk Boktidend, 1931
Norsk Jol, spreidde år 1925–1948
Norsk Reising 1954. April 1954
Norsk Tidend nr. 3 2008
Norsk Ungdom. 1916–1942
Norsk Aarbok, 1920–1939
Norske aviser 1763-1920, Kristiania 1924
North, Eric M. (red.): The Book of A Thousand Tongues, New York 1938
NOU 1981:40. Norsk salmebok. Forslag til felles salmebok for Den norske Kirke, Oslo 1981
NOU 2010:14: Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte, Oslo 2010
NRK Forskningen: Programundersøkelsen 1996, Oslo
NRK i 2001, Oslo 2002
NRK i 2002, Oslo 2003
NRK Tall og fakta 1998–1995, Oslo 1996
Nynorsk Bladliste, Bergen 1977
Nynorsk Vekeblad, spreidde nummer 1940–1953
Nytt om Nynorsk, Oslo, spreidde nummer
Nærpressekatalogen 1985-2004

 

Olsen, Sturla Berg and Åse Wetås: Revision and digitisation of the early volumes of Norsk Ordbok: Lexicographical challenges, Proceedings, Euralex 2014
Ordet 1955–
Ore, Christian-Emil Ore: Nettordbøker og Norsk Ordbok – hvordan etablere en vitenskapelig nettordbok, Nordiska studier i lexikografi, 11, 2012
Os, Edvard: Um lagsbruksmerket for Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag, Oslo 1925
Oslo Filatelistklubb: Norgeskatalogen 1998, Oslo 1998
–: Norgeskatalogen 2001, Oslo 2001
–: Norgeskatalogen 2014, Oslo 2014
Ostler, Nicholas: Empires of the Word, London 2006
Ottosen, Rune ofl.: Norsk pressehistorie, Oslo 2002

 

Paolillo, John C.: Evaluating Language Statistics: The Ethnologue and beyond, Unesco Institute for statistics, 2006
Parkvall, Mikael: Limits of language, London 2006
Pedagogischer Beobachter, 7, nr. 9 1881, http://retro.seals.ch
Phihál, Katalin og József Hapák: Maps of Europe, Budapest 2003
Price, Glanville (red.): Encyclopedia of the Languages of Europe, Oxford 2000
Priser og premiering av norsk barne- og ungdomslitteratur. (Skrifter nr. 4), Oslo 1992
Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012
Prop. S. 1 (2011–2012)–

 

Qvale, Per (red.): Det muliges kunst, Oslo 1999

 

Randen, Olav og Ann-Elisabeth Ertresvåg: Ivar Aasen i samtid og notid. Ein studiering utarbeidd av Noregs Mållag, Oslo 1996
Randen, Olav: Farvel til språkmangfaldet? Ål 1997
Reiselivsstatistikk 1995. (Norges offisielle statistikk C 346), Oslo og Kongsvinger 1996
Rian, Dagfinn: Norske bibeloversettelser – sett på bakgrunn av dansk-norsk bibeloversettelsestradisjon», i Bibel og bibeloversettelse, Trondheim 1995
Ringdal, Nils Johan: Ordenes pris. Den norske Forfatterforening 1893–1993, Oslo 1993
Rise, Harald H.: Nynorsk og bokmål i harmoni, Sunnmørsposten 10.6.2000
Risnes, Birger: Olaus J. Fjørtoft. Biografi og tekstar, Oslo 1985
Rodvang, Ellen: Sosial opning - kulturell erobring, hovudoppgåve, Universitetet i Oslo 1999
Romsdals Budstikke 3.10.2001
Rokkan, Stein: Stat, nasjon, klasse. Essays i politisk sosiologi. Utvalg og innledning ved Bernt Hagtvet, Oslo 1987
Roppen, Johann: Kva står i avisa? Ein innhaldsanalyse av eit utval norske lokalaviser, Volda 1991
Ros og ris. Brosjyre nr. 9 frå Kringkastingsringen, Oslo 1961
Rotevatn, Audhild Gregoriusdotter: Språk i spagaten, masteravhandling, Høgskulen i Volda 2014
Rynning, P.E.: Salmediktingi i Noreg. Frå dei fyrste kristne tider i vårt land og fram mot vår tid. II. Tidi etter 1814, Oslo 1954
Ryssdal, Rolv: Edvard Os – målmann og stridsmann, Jul i Nordfjord 1985, Eid 1985, s. 11–13
Rysstad, Aani ofl.: «...allsidig stoff til avisene». 25 år med Nynorsk Pressekontor, [Oslo] 1994
Rødningen, Dagfinn: Ottadalen – ein utforbakke til bokmålet?, i Turid Kleiva ofl. (red.): Austlandsmål i endring, Oslo 1999
Røed, Dag Freddy: Mål og mening? Didaktiske perspektiv på nynorsk med fokus på elevholdninger, masteravhandling, Høgskolen i Hedmark 2010
Røre og oppklaring. (Brosjyre nr. 7), Oslo 1958
Råbu, Anne-Berith: To ulike norskfag? En undersøkelse av holdningene til nynorsk som sidemål blant elever i ungdomsskolen og den videregående skolen, hovudoppgåve, Universitetet i Oslo 1997

 

Salmebok 2008, Oslo 2008
Samisk statistikk 2008. Statistisk sentralbyrå. Oslo 2008
Sande, Øystein: Aviser på nynorsk. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet, nr. 9, Volda 2000
Sangboken. Syng for Herren, Bergen 1935
Sangboken. Syng for Herren. Revidert utgave, Bergen 1967
Sangboken. Syng for Herren. Revidert utgave, Bergen 1983
Schwach, Vera: Norsk vitenskap på språklig bortebane? NIFU skriftserie 9/2004, Oslo 2004
–: Masterprogrammer på engelsk – i bredde og nisje. NIFU Step Rapport 36/2009, Oslo 2009
– og Carmen From Dalseng: Språk i pensumlitteratur, Rapport 9/2011, NIFU 2011
– og Elin Seim Mæsel: Pensum i høyere utdanning - hvilke læremidler finnes?, Rapport 29/2013, NIFU 2013
Selback, Bente: «Det er heilt naturleg». Ei gransking av skriftspråkshaldningar. Hovudoppgåve, Bergen 2001
Semmingsen, Ingrid ofl. (red.) Norges kulturhistorie. Bd. 8, Oslo 1980
Skeidsvoll, Agnar, Johan Tveite og Aksel Andersson (red.): Norske bladmenn og norske blad, Bergen 1938
Sigfusson, Johannes B.: Sprog i fokus: islandsk, Sprog i Norden, 2014
Sigurdsen, Halvor: «Forlagt av Erik Gunleikson». Bokreiding i Risør, Vestmannen, 13, 1997, nr 4, s. 10–11
Skipenes, Aud: Noregs Boklag. Ei forlagssoge. Masteroppgåve, Volda 2004
Skirbekk, Gunnar: Norsk og moderne, Oslo 2010
Skjelten, Sidsel Marie: Nynorsk skolemål i Møre og Romsdal. En historisk analyse. Hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 1982
Skjerdal, Terje S.: Meir nynorsk i avisene, i Tormod Strømme og Marit Aakre Tennø (red): Med hjartet på rette staden. Kringkastingsringen 50 år 1955–2005, Oslo 2005
[Skog, Berit, Anne Haukenes og Ronny Jørgenvåg: Fellesspråklige lærebøker i samfunnslære. Rapport nr. 3: Elev- og lærerundersøkelsen, Trondheim [1996]
–: Fellesspråklige lærebøker i samfunnslære. Rapport nr. 6: Elev- og lærerundersøkelsen. Hovedresultater, Trondheim [1997]
Skog, Berit: «Kor e du?» Om dialekt på sms, Språklig Samling nr. 2 2004
Skogstad, Ola (red.): Austlandsmål. Språkarv og språkbruk på indre Austlandet, Oslo 1974
Skolestatistikk, 1940–1951
[Beretning om] Skolevæsenets [Skolevesenets] tilstand, 1890–1942. Norges offisielle statistik(k).
Skretteberg, Jan Erik: Rapport om målbruk ved Universitetet i Oslo, Oslo 2007
Skryten, Audun: Nynorsk eller bokmål?, Bryne vidaregåande skule 75 år 1994–1999, Bryne 1999
Sletbak, Nils (red.): Det Norske Teatret femti år 1913–1963, Oslo 1963
Slettemark, Bjørn: Nynorsk som sidemål. Lærerholdninger og opplæringspraksis i grunnskolen i Oslo, masteravhandling, Universitetet i Oslo 2006
Sluttrapport. Ressursgruppe for nynorsk som hovudmål 2013, Kunnskapsdepartementet 2013
Solheim, Ragnar Gees og Finn Egil Tønnessen: Slik leser 10-åringer i Norge. En kartlegging av leseferdigheten blant 10-åringer i Norge 2001, Stavanger 2001
Solstad, Karl Jan Solstad (red.): Samisk språkundersøkelse 2012, NF-rapport nr. 7/2012, Bodø 2012
Sommerfeldt, W.P.: Norske forfattere 1881–1920. Personregister, Oslo 1963
– (red.): Minneskrift utgitt i anledning av hundreårsdagen for J.B. Halvorsens fødsel med genealogisk register til Norsk Forfatter-lexikon 1814–1880, Oslo 1945
Sommerfelt, Alf: Språket og menneskene, Oslo 1948
Sprog og tall. Hva statistikken forteller. 2. reviderte og forøkede utgave, Oslo 1960
Språkrådet: Språkstatus 2010, Oslo 2011
–: Språkstatus 2011, Oslo 2012
–: Språkstatus 2012, Oslo 2012
Stanghelle, Harald: «Meningsmålingenes tyranni», Aftenposten 29.8.2015
Statistisk sentralbyrå: Kulturstatistikk 1982
–: Kulturstatistikk 1992
–: Kulturstatistikk 1996
–: Kulturstatistikk 1998
–: Kulturstatistikk 1999
–: Kulturstatistikk 2001
–: Kulturstatistikk 2006
–: Kulturstatistikk 2010
–: Kulturstatistikk 2011
–: Kulturstatistikk 2013
–: Standard for økonomiske regioner. Rapport 99/8, Oslo 1999
–: Statistisk Årbok 1920, 1925, 1930–2009
Statstilsette i tal. Lommestatistikk for statsforvaltninga 2006. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo 2006
Stauri, Rasmus: Fire folkelærarar. Herman Anker, Olaus Arvesen, Christopher Bruun, Viggo Ullmann, Oslo 1930
Stegane, Idar: Ung-Norig/Ung Noreg, Basar, 4, nr 4 1978, s. 54–59
–: Mons Litlerés Forlag. Eit pionertiltak i nynorsk forlagsdrift, Oslo 1983
–: Det nynorske skriftlivet. Nynorsk heimstaddikting og den litterære institusjon, Oslo 1987
–: Kvinner i den nynorske litterære institusjonen. Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 2, s. 50–60, Oslo 1989
Steinsland, Werner: Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs Ungdomslag, hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 1981
Stjernholm, Karine: Urbane offentlige landskap i bygd og by, Universitetet i Oslo 2014
St.meld. nr. 7 (1957) Om virksomheten i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1955–56
St.meld. nr. 48 (1958) Om virksomheten i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1956–57
St.meld. nr. 101 (1958) Om virksomheten i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1957–58
St.meld. nr. 70 (1965–66) Om verksemda i Norsk Rikskringkasting i budsjettåret 1965
St.meld. nr. 91 (1965–66) Norsk kulturfond – Årsmelding 1965
St.meld. nr. 33 (1970–71) Norsk kulturfond – Årsmelding 1970
St.meld. nr. 53 (1981–82) Målbruk i offentleg teneste
St.meld. nr. 16 (1983–84) Målbruk i offentleg teneste
St.meld. nr. 27 (1986–87) Målbruk i offentleg teneste
St.meld. nr. 53 (1991–92) Målbruk i offentlig tjeneste
St.meld. nr. 13 (1997–98) Målbruk i offentleg teneste
St.meld. nr. 9 (2001–2002) Målbruk i offentleg teneste
St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014
St.meld. nr. 22 (2006-2007), Målbruk i offentleg teneste
St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk
St.prp. nr. 1 (1996-1997)–
Stortingsvalet 1997. Noregs Mållag og dei politiske partia – eit strategihefte for lag og tillitsvalde. Oslo 1997
Strategiplan for samisk kirkeliv, Oslo 2011
Straume, Jakob: Trubaduren Matias Orheim, Bergen 1960
Strømnes, Frode Lønning: Folkeskulelærarar i Fattig-Noreg, Trondheim 2006
Sunde, Arne: Det Norske Samlaget i Vesterheimen, Syn og Segn, 100, 1994, s. 253–257
Svenne, Hans: Johan Falkberget utenfor Norge, Røros 2009
Sverdrup, Jakob: Maal og maalskyldskap, Norske Folkeskrifter, nr. 65, Oslo 1916
Syn og Segn, årgangane 1959–1997
Sælid, Kristoffer (red.): Glytt frå lagslivet i Noregs Ungdomslag i eldre tid, Oslo 1951
Søberg, Morten: Språkleg konkurranse i Noreg. Ein analyse av folkerøystingar om nynorsk eller bokmål, Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4 2004, s. 659-701
Sønnesyn, Janne: Dialekt eller nynorsk i radioen? Masteravhandling, Universitetet i Bergen 2013
Så lenge der er språk, kjem det år. Årsrapport 2011–2014 for Språkåret 2013, Ørsta 2014

 

Teigen, Håvard: Nynorsk og regional utvikling, i Elisabeth Bakke og Håvard Teigen (red.): Kampen for språket, Oslo 2002
Thuesen, Nils Petter: Norges historie i årstall. Fra steinalderen til i dag, Oslo 1997
Torp, Arne: Er norske dialektar maktspråk?, Aftenposten 29.1.2008
– og Lars S. Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie, Oslo 1993
Torvanger, Asbjørn: Nynorsk gjennom femti år: oppgang, nedgang og stabilisering, Syn og Segn, 91, 1985, s. 351–354
Torvanger, Magnus Helge: Nynorsk avismål, Mål og Makt nr. 2 1977
Toven, Audun: Nynorsk i USA, Basar, 4, nr. 4 1978, s. 21–28
Tungesvik, Steinulf, Norsk Ordbok 2014 – om vegen fram til fullføring av ordbokverket i 2014, Oslo 2000
Tveit, Iselin Eidhammer: Nynorsk - ei overflødig målform? Bacheloroppgåve, Høgskulen Stord Haugesund 2013
Tveit, Hans: Då Samlaget blei forlag. Ei undersøking av Det Norske Samlagets ekspansjon 1958–72. Hovudoppgåve, Bergen 1984

 

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål, Proba samfunnsanalyse, Rapport 2014–07, Oslo 2014

 

Undervisningsstatistikk, 1956–1957, 1973, 1996
Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen 1969
Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen 1970
Ung-Norig, 1918–1936
Universitetsbiblioteket 1940: Norske tidsskrifter. Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920, Oslo
Universitets- og skoleannaler, 1913/14-1945/46
Ustvedt, Yngvar: Det skjedde i Norge. Bd. 1–8, Oslo 1990–1991
Utdanningsstatistikk Grunnskular 1996
[Utskarpen, Oddmund ofl. (red)]: Bygda i byen. Oslo Fylkeslag Bygdelagssamskipnaden i Oslo 1923–1973, Oslo 1973

 

Valen, Henry: Valg og politikk – et samfunn i endring. 2. utgåva, Oslo 1992
– og Willy Martinussen i samarbeid med Philip E. Converse og Daniel Katz: Velgere og politiske frontlinjer. Stemmegivning og stridsspørsmål 1957–1969, Oslo 1972
Vangsnes, Øystein A. og Göran Söderlund: «Språk og læring: Fins det nynorske tospråksfordelar?», i Gjert Langfeldt (red.): Skolens kvalitet skapes lokalt, Bergen 2015, s. 97–120.
Veiviser i norsk statistikk. (Norges offisielle statistikk C 300), Oslo og Kongsvinger 1996
Venås, Kjell: Mål og med. Noregs Mållag i 1980-åra, Oslo 1991
Vernepliktsverkets statistikker, 1996–, Oslo 1996–
Vestmannen. Spreidde nummer
Vibe, Nils: Holdninger til nynorsk blant grunnskole-elever i Oslo. NIFU Step, Oslo 2005
– og Jorunn Spord Borgen: «Lese det, lære det, ja! Men å skrive det? Nei, det vil vi ikkje». NIFU Step, Oslo 2007
Vikør, Lars S. (red.): Norsk Ordbok – nynorskens leksikografiske kanon? Rapport frå eit seminar på Blindern 31. mai 1996, Oslo 197
–: Norge, i Tone Kristiansen og Lars S. Vikør (red.): Nordiske språkhaldningar 1. Ei meiningsmåling, Oslo 2005
–: Nynorsk under dobbelpress. Nordmålforum 2005: Nordiske språkklima under engelsk press, København 2005
Vogt, Hans: The Kalispel Language, Oslo 1940
Vollan, Magnhild: Kampen om opplæringsmålet i folkeskolen i Birkenes, Årsskrift nr. 71, Agder historielag, Kristiansand 1995
Vaage, Odd Frank: Kultur- og medievaner. Bruk av kulturtilbud og massemedier i første halvdel av 1990-årene. (Statistiske analyser 13), Oslo og Kongsvinger 1996
Vaage, Odd Frank: Norsk mediebarometer 2014, Statistiske analyser 143, Statistisk sentralbyrå, Oslo 2015

 

Wadsten, Marit: Viljen til språk – Vilje til forsking, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 29, Volda 2011
Wardhaugh, Ronald: Languages in Competition. Dominance, Diversity, and Decline, Oxford 1987
Wexelsen, Fredrik og Lars Reinton: Or «Pønskara saga», Syn og Segn, 64, 1958, s. 482–486
Wiggen, Geirr: Det europeiske språkåret 2001, Aftenposten 25.2.2001
Winsnes, Ole Gunnar: Tallenes tale. Perspektiver på statistikk og kirke. (Rapportserie fra Stiftelsen Kirkeforskning, nr 3), Trondheim 1996
Wunderlich, Dieter: Sprachen der Welt. Warum sie so verschieden sind und sich doch alle gleichen, Darmstadt 2015

 

Ytrehus, Helge: Vår nasjonale målstrid, [Stavanger] u.å.
Ytrri, Gunnar: Læraren som bygdehøvding, i Gjert Langfeldt (red.): Skolens kvalitet skapes lokalt, Bergen 2015, s. 66–96

 

Økland, Einar: Skrivefrukter. Epistlar, artiklar, småstykke frå norsk litteratur 1963–1978, Oslo 1979
– : I staden for roman eller humor. Essay – artiklar – epistlar, Oslo 1993
Østerberg, Dag og Fredrik Engelstad: Samfunnsformasjonen. En innføring i sosiologi, Oslo 1995
Øvregaard, Åsta: Når dialekt blir maktspråk, Aftenposten 27.1.2008
Øvrelid, Iselin Nevstad: Språkskifte ved tre vidaregåande skular i Møre og Romsdal, masteravhandling, Høgskulen i Volda 2014

 

Aanes, Anders: Forvirring eller frigjering?, Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 28, Volda 2011
–: Når det gjeld å skilje seg ut, Sunnmørsposten 17.6.2015
Aardal, Bernt og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand. (Sosiale og økonomiske studier. 69), Oslo og Kongsvinger 1989
Aardal, Bernt ofl.: Valgundersøkelsen 1993. Notater 1995/11, Oslo 1995
– ofl.: Valgundersøkelsen 1997. Notater 1997/31, Oslo 1999
– ofl.: Valgundersøkelsen 2001. Notater 2003/14, Oslo 2003
– ofl.: Valgundersøkelsen 2005. Notater 2007/31, Oslo 2007
– ofl.: Valgundersøkelsen 2009, Rapport 2011/29, Oslo 2011
– ofl.: Valgundersøkelsen 2013, Rapport 2013, Oslo 2013
Aarnes, Hans: Arbeidet med den norske ordboka, Nynorsk Vekeblad 12.9.1942
– og Anton Aure: Norsk Bladmannalag gjenom 10 aar 1913–1923. Dei norske bladi gjenom 65 aar 1858–1923. Biografiar av norske bladmenn, Bergen 1923
[Aarset, Terje] (red.): Lokalpressa i eldre og nyare tid. Seminar ved MRDH 23. og 24. april 1983, Volda 1985
Årtun, Tone Alise: Skriftmålet i Sauda. Med størst vekt på skulemålet. Hovudoppgåve, Bergen 1984
[Aas, Steinar]: Handbok i arbeid for nynorske parallellklassar, Oslo 1992
Aasen, Ivar: «Grundtanker til en Afhandling om en norsk Sprogform», skrive 1854, trykt i Maal og Minne 1917
–: Om det norske Sprog, Skrifter i Samling, III, Kristiania og København 1912
–: Brev og Dagbøker, band III, Oslo 1960
–: Skrifter i samling (del 3), Oslo 1996

 

 

    Artikkellesar