Nynorsk forum

Nynorsk forum er eit samarbeidsorgan for nynorske institusjonar, organisasjonar og bedrifter. Forumet drøftar viktige spørsmål om nynorsk i kulturlivet og samfunnet, og kjem med felles prioriteringar til statsbudsjettet kvart år.

Nynorsk kultursentrum er sekretariat for Nynorsk forum, og direktøren uttaler seg på vegner av forumet. Forumet blei etablert i 1996. Frå 1996–2018 var Ottar Grepstad sekretær og talsperson for forumet.

 

Medlemer

BUL i Oslo: Øystein Bagle-Tennebø
Dag og Tid: Ola Relling
Det Norske Samlaget: Edmund Austigard
Det Norske Teatret: Åse Ryvarden, Inger Johanne Sæterbakk
Jærmuseet / Garborgsenteret: Inger Undheim
Kringkastingsringen: Kjartan Helleve
Landssamanslutninga av nynorskkommunar: Vidar Høviskeland
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa: Torgeir Dimmen
Noregs Mållag: Magne Aasbrenn, Gro Morken Endresen
Noregs Ungdomslag: Torbjørn Bergwitz Lauen, Kai Roger Vatne
Norsk Barneblad: Nana Rise-Lynum
Norsk Målungdom: Fredrik Hope (til 1.7.2019), Gunnhild Skjold (frå 1.7.2019)
NRK Nynorsk mediesenter: Magni Øvrebotten
Nynorsk avissenter: Kjell Ove Nordeide
Nynorskfylket: Gunhild Berge Stang
Nynorsk kultursentrum: Per Magnus F. Sandsmark
Nynorsk pressekontor: Tom M. Hetland

 

Høyringsfråsegner og brev

Brev om synleg nynorsk i samferdselssektoren (29.5.2019)

Brev om Framtida junior frå Nynorsk forum (13.3.2019)

Nynorsk-prioriteringar i statsbudsjett 2020 (8.3.2019)

Innspel til Meld. St. 7 (2018–2019) Om ny sentralbanklov (21.11.2018)

Nynorsk-prioriteringar i statsbudsjett 2019 (21.6.2018)

 

Kontakt sekretær Per Magnus F. Sandsmark, tlf. 908 12 196, nynorsk.forum@nynorsk.no ved spørsmål om forumet.