Elias Melvær

  Elias Melvær, amtsskulelærar, målreisar og politikar. Han var den første som vart referert på landsmål i Stortinget.

  Elias Melvær
  Elias Melvær

  Elias Melvær var fødd i Askvoll 1. mai 1848 og døydde i Bergen 21. september 1924. Han tok lærareksamen på Stord i 1869, var folkeskulelærar nokre år i Sunnfjord og vart så tilsett på amtsskulen i Nordfjord i 1876. Ved sida av skulearbeidet dreiv han som gardbrukar. 

  Skulen heldt til på Apalset i Gloppen fram til 1886 og flytte så til Innvik. Seinare vart han slått saman med amtsskulen i Sunnfjord og vart til amtsskulen i Fjordane, som heldt til i Florø, deretter på Nordfjordeid. Melvær var andrelærar ved skulen fram til 1900. Han var så dampskipsekspeditør for Fylkesbåtane i Florø. 

  Melvær var radikal venstremann og møtte på Stortinget for Venstre som vararepresentant for Jacob Sverdrup i 1885. Han var ein av dei 41 stortingsrepresentantane som i januar 1885 underteikna oppmodinga om at «det norske Folkemålet» skulle få «full Rett og Fridom jamsides Bokmålet». 30. april 1885 heldt han det første innlegget som vart prenta i Storthingstidende på landsmål. Han omsette sjølv referatet. Saka galdt løyving til kurs i landsmål for lærarar. 

  Melvær var med og skipa Firda Mållag og var den første formannen i laget (1899–1903). Han var ein etterspurd folketalar og talte mange stader i landet om målsak, fråhaldssak og andre emne. I Firda Mållag, Sunnfjord Ungdomslag og Noregs Ungdomslag var han æresmedlem.

  Jon Grepstad

   

  Artikkelen er trykt med løyve frå Allkunne. Les heile artikkelen på Allkunne.no.