Ragnar Hovland

  Ragnar Hovland, forfattar og omsetjar som har skapt eit tekstunivers der det konkrete og det mytiske, det kvardagslege og det absurde vert kopla saman.

  Ragnar Hovland
  Ragnar Hovland
  Ragnar Hovland er fødd 15. april 1952 i Bergen og flytte mellom fleire stader på Vestlandet i løpet av barndomen og ungdomen. Han er cand.philol. med fransk hovudfag frå Universitetet i Bergen. No er han busett i Oslo.
  Hovland har ein stor og variert forfattarskap bak seg, som tel vel førti titlar, i tillegg til om lag femti omsetjingar. Han debuterte i 1979 med romanenAlltid fleire dagar. Seinare har det kome noveller, kortprosa, dikt, barnebøker, ungdomsbøker, essays, sakprosa – dels saman med andre forfattarar – og skodespel, i tillegg til ei rekkje romanar. Hovlands signatur er også å finne i spalta Innsida i Dag og Tid frå 2001.

  Hovland har fått ei rekkje prisar for bøkene sine, mellom anna Brageprisen i 1992 for Ein motorsykkel i natta, Kritikarprisen og Nynorsk litteraturpris i 2001 for Ei vinterreise, Norsk litteraturkritikerlags barnepris i 2006 for romanen Fredlaus, Doblougprisen i 2008 og Bastianprisen same året for nyomsetjinga av Georgs magiske medisin av Roald Dahl. Han var festspeldiktar under Dei nynorske festspela i 1997 og under De litterære festspillene i Bergen i 2008. I 2012 fekk Ragnar Hovland Aschehougprisen. Prisen har vore delt ut sidan 1972 som ein ærespris til norske forfattarar, uavhengig av kva forlag forfattaren tilhøyrer.
  Hovland er også omsetjar av fransk, tysk, engelsk og svensk litteratur. Han er hovudkonsulent for skjønnlitteratur på Det Norske Samlaget og med i bandet «Dei nye kapellanane», der han syng og spelar keyboard.

  Ein eigen tone
  Trass i stor form- og sjangervariasjon har forfattarskapen til Hovland ein eigen tone, som går att frå barnebok til vaksenroman og vidare inn i sakprosaen. Denne tonen har fått mange namn, til dømes ironisk naivisme, nysentimentalisme, vestlandssurrealisme eller rett og slett sprø humor. Tonen er kjenneteikna mellom anna ved intertekstualitet: Både Bibelen, den nynorske songskatten, film og musikk lèt seg spore på og mellom linjene. Eit anna kjenneteikn er dei smidige overgangane mellom kvardagslege situasjonar og det høgst oppsiktsvekkjande eller beint fram utenkjelege.

  Av sentrale titlar kan nemnast Vegen smal og porten trang (noveller, 1981), Sveve over vatna (roman, 1982), Sjølvmord i skilpaddekafeen (roman, 1989), Ein motorsykkel i natta (ungdomsroman, 1992), Bjørnen Alfred og hunden Samuel forlet pappkartongen (barnebok, 1993), Dr. Munks testamente (roman, 1998), Åleine i Alpane (jubileumsbok, 1999), Ei vinterreise (roman, 2001), Fredlaus (barne- og ungdomsbok, 2006).

  Omsetjingar
  Når det gjeld dei om lag halvt hundre omsetjingane og gjendiktingane som er signerte Ragnar Hovland, er den raude tråden ikkje like tydeleg: Her er det snakk om eit stort spenn, som går frå Guillaume Apollinaires Den melankolske vaktposten til Lena og Olof Landströms Bø og Bæ blir våte.

  Ragnar Hovland var festspeldiktar på Dei nynorske festspela i 1997.

  Frå Marta Norheim : "Kjartan Hovland", Allkunne.no, sist oppdatert 14.2.2017 [lesedato 29.1.2018] Utdraget er publisert med løyve frå det digitale leksikonet Allkunne, og i tråd med deira avtale med forfattaren. Les heile artikkelen her.