Budeia hullar i hornet

(Regle, 1924)

Ved Andreas Austlid

Suli, luli låt i honn,
her er komen ein svarte bjønn!
Seint kom ho Drive,
Svarta og ho Svane,
Sumar og ho Sale,
Rjupa og ho Rindarsby,
Dalaros og Dramla!
 
* * *
 
Kille mi geiti blanke,
som lever so godt av kornet.
Og so han vesle Olav
som stutar so fagert i hornet.
Upp-med bakkom og ned-med bakkom,
der kjem smågutan' springand' med geitom.
 
 

Frå Andreas Austlid: ABC-bok. Ny og umvølt utgåve. Bergen: A/S Lunde & Co.s Forlag 1924. (Niande upplag −Nittiande tusen) Elektronisk utgåve 2000 ved Jon Grepstad