Lysingar.

 
Bazar.
 
Hugs endeleg paa, at Sundag 4de Oktoberopnar Typografarne ein Bazar i Studentarsamfundet.

Burtluting av mange gilde Saker.
 
Um Kveldarne er det eitkvart umframs aa høyra elder sjaa til Gaman.


I alle boglader fåes:
 
3 _ tre _ årgange af Nyt Tidsskrift for tilsammen 8 _ bare otte _ kroner.
 
Garborg og Mortensons Lesebok i det norske folkemaal for høgre skular à 1.50. Bogen har fåt  særdeles rosende omtale af høitstående, kyndige mænd og er allerede indført ved flere skoler .
 
Buokle , Præstevældet i Skotland ved O. Storm à 1.00. Forfatterens hovedværk History of civilisation har verdensberømmelse; nærværende oversættelse af en del deraf er af allerstørste interesse i vore dages kirkepolitiske debat.

NB! Nyt Tidsskrift, hefte 5, er kun sendt til dem, der har betalt for 1ste halvår 1885 Kristiania. Huseby & Co. limit .


Fjordenes Blad (frisindet Ugeblad) ,

Nordre Bergenhus Amts störste og billigste Avis, udkommer fra Nordfjordeid og koster Kr. 1,35 halvaarlig, Postporto iberegnet.