Lysingar.


Sogndals folkehøiskoles lærerkursus

begynder torsdag den 13de august og varer omtrent en måned. Hovedfagene er: Norsk landsmål (lærere: Andr. Austlid og Vilh. Flugum), oldnorsk(Kr. Bremer) og nord. literaturhistorie , (Dahl). Andragender om stipendierne (25 kroner) må være indsendt inden 30te juli og ledsaget af vidnesbyrd om økonomiske forhold. _ 
Alle lærere, lærerinder og seminarister faar fri undervisning.

Andre deltagere betaler 5 kroner.

Indmeldinger bedes sendt snarest til H. M. Dahl .


For frisindet Christendom Udgiver: Christopher Bruun.

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr, Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss , Dagbladets Kontor, Kristiania.