[Lysingar.]

 
Inman Linien

Er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god behandling af Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før. Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.

Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 nat i Liverpool.

Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.


Anker Liniens

store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode Behandling af Passagerer. Afgang fra Christiania hver Fredag. Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive Navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit. Henvend Eder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billett-terne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.

Olaf Rasch , Jernbanetorvet 5, Christiania.


Dagsposten
 
udkommer I Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges eneste frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa landet kjem ut paa Lillehamar, tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.


Lysingar.

 
Telelaget held møte Sundagen den 15de d. M. i Arbeid-arsamfundet.

 
Det norske Samlaget .

Nye Lagsmenn fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for minst 6 Krunor etter Bokhandelspris, deribland det, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Breve til Romararne og Evangeliet etter Markus), elder andre etter eiget Val, so langt Upplaget rekk. Aarspengarne 4 kr. Maa leggjast fyreaat. Nye Lagsmenn for 1884 fær umfram Aarsbökerne 3djeHeftet (2dre Bandet, 1ste Heftet) av Vinjes Skrifter.


Bleget & ubleget Lærred .

Et Parti extra godt Skjortelærred udsælges for 27 øre Meteren, 17 Øre Alen hos
 
Brødrene Dobloug .
 
 
Bleget & ubleget Bommesi .

70 Mt. Bred extra god bleget Bommesi, sælges for 32 Øre Meteren, 20 Øre Alen, samt et parti ubleget Bommesi realiseres til 24 Øre Meteren, 15 Øre Alen, hos
 
Brødrene Dobloug.
 
 
Bolster
 
i Lin og Bomuld fra 35 øre Meteren, 22 øre Alen, hos

Brödrene Dobloug.