Sentrale verk

Dei 12 mest sentrale vitskaplege og skjønnlitterære verka til Aasen, alfabetisk etter tittel. Det finst omtaler for alle verk, og mange digitale utgåver.

Det norske Folkesprogs Grammatik (1848): Digital utgåve av «Fortale» (2002), lenkje til Bokhylla.no og omtale

Søndmørsk Grammatik (1851): Digital utgåve og omtale

Symra (1863): Digital utgåve (1997) og omtale

Prøver af Landsmaalet i Norge (1853): Digital utgåve (1997) og omtale

Ordbog over det norske Folkesprog (1850): Digital utgåve og omtale

Norske Ordsprog (1856): Digital utgåve og omtale

Norsk Ordbog (1873): Digital utgåve (1997) og omtale

Norsk Navnebog (1878): Digital utgåve (1997) og omtale

Norsk Maalbunad (1876/1925): Digitale utgåver (1997) og omtale

Norsk Grammatik (1864): Digital utgåve (1997) og omtale

Heimsyn (1875): Digital utgåve (1997) og omtale

Ervingen (1855): Digital utgåve (1997) og omtale