Folkeminne

Norske Ordsprog (1856/1881) er det største arbeidet om folkeminne Aasen gav ut. I Norske Minnestykke (1923, utgjeve av Jens Lindberg) er folkeminnestykka til Aasen samla.

Fleire av segnene og eventyra Aasen samla, er prenta i Prøver af Landsmaalet i Norge (1853).

Segner og eventyr i Skrifter i Samling, band I :
· Riddar Rev (1850-åra/1911)
· Ola Klok (1850-åra/1911)
· Konkel i Kungsgarden (1850-åra/1902)
· Mannehausen (1855)
· Sven Urædd (1859)
· Haugtussen (1860)
·  Huldre-Gaava (1860)

Utgreiingar om folkeminne i Skrifter i Samling, band II :
· Um Folkasegner paa Island (1862)
· Merkedagarne (1863)
· Um sjeldsynte Dyr i Sjoen (1878)