1839 januar-desember

Veir med Mere.
 
Januar,
den 1. usædvanlig stor Havflod, Sne, Lynild og tilsidst en rasende Storm. Den 4. atter en forfærdelig Storm; derefter i længere Tid meget haardt Veir, og især den 12. om Aftenen en skrækkelig Orkan. I Midten af Maaneden ellers jævnligt Snefald; i sidste Halvdeel Frost og i Slutningen meget stræng Kulde. Ved de frygtelige Storme den 29. December, 1., 4. og 12. Januar skeede paa mange Steder stor Skade. Harams nye Kirke mistede Taget og en Deel af Tømringen .
 
Februar
De første Dage meget stormende. Den 9. en Storm, der ikke var stort svagere end nogen af de foregaaende, og den 14. en ditto, som maaskee overgik dem alle, og desuden varede over et helt Døgn. Den skal have gjort megen Skade. Sidste Halvedeel af Febr.: Jævnligt Snefald og stærkt Snedrev. Siden Frost, og sidst i Maaneden: Mildt og Tøveir.
 
Marts
Liggende Snee, med klart Veir og Frost den hele Maaned. Den 10. Meget Nordlys. Den 21. o. fl. Nyt Snefald.
 
April
Første Halvedeel og længere: Klart og stærk Kulde. Sædvanlig en bidende Sydost. Fra den 22. mildere og noget Tøveir. Ved Aprils Slutning vare kun de solrige Gaarde aftøede. I Fjordene var derimod megen Sne og yderlig Fodermangel.
 
Mai
Mildt Veir til den 6. Siden koldt lige til den 28., og i Begyndelsen af dette Tidsrum tildeels ogsaa Snefald. Den 15. en Storm, der blot varede en Times Tid, men var overmaade stærk. Fra 28. til 30. Varmt. Først nu vare Engene og Bjørkeskogene grønne. Fra 31. Mai til 3. Juni: Koldt og Snehimmel.
 
Juni
Første Halvedeel: Godt Veir, men tildeels kold Nordenvind. Den 16. og flere Dage. Stærk Regn. Sidste Deel af Maaneden meget godt Veir, skjønt stundom taaget og med Vestenvind.
 
Juli
Særdeles fortræffeligt Veir. Klart og varmt med en og anden Aften- eller Morgenregn. I sidste Ottedage fugtigt og taaget. Den 28. en overordentlig stærk Flodregn.
 
August
Endnu en Uges Tid varede det udmærkede Veir, hvorved denne Sommer adskiller sig fra saa mange foregaaende. Midten og sidste Deel af August havde derimod overmaade megen Regn, samt tildeels Kulde og Sne i Fjeldene. Den 12. samt den 14. og 15. regnede det saagodtsom uafladeligt, og Elvene vokste til en frygtelig Størrelse. Den 22. havde Kornet tildeels fròset i Fjordene.
 
September
Første Halvdeel: Meget Regn og ligesom før, en stor Forlegenhed for Høtørring. En stor Deel halvraaddent Hø var indbjerget den 22. til 24. August, og en Deel blev i samme Tilstand indtaget den 13. og 14. Sept. Sidste Halvdeel af Maaneden saare fortræffeligt Veir. Den 30. Stærk Regn og Storm.
 
Oktober
Udmærket godt Veir den hele Maaned. 1. og 2. Stærk Sydenvind, hvorved Kornet fast overalt blev tørt og indbjerget. I Midten af Okt. adskillige Gange Nordlys af et sjeldent Udseende, nemlig adskilt i smaa Pletter over hele Himmelen og meget flygtigt. Fra 30. Okt. til 8. Nov. koldt Veir.
 
November
Samme fortræffelige Veir den største Deel af Maaneden. Den 25. faldt den første Sne, der dog neppe hvidtede Marken, og straks forsvandt igjen.  Siden stræng Kulde.
 
December
Klart og stadigt Veir. Den 15. atter et Snefald af netop samme Beskaffenhed som forrige. I længere Tid en kold Storm af Sydost. Juledagene: meget fiint Veir. Den 29. Et lidet Snefald.
 
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009