Kurs, møte eller selskap?
Foto: Aasen-tunet

Kurs, møte eller selskap?

Lokala i Ivar Aasen-tunet høver godt for ulike typar lukka arrangement, og vi tilpassar tilboda om utleige og ev. omvising til gruppestorleik og type arrangement.

Salen har 110 gode sitjeplassar i amfi. I tillegg er det plass til inntil 40 i trappene.
Kafeen har normalt omlag 50 plassar fordelt på småbord, men her kan kapasiteten aukast vesentleg ved førehandstinga servering.

I tillegg til rein romutleige, kan vi tilby servering av alt frå kaffi og svele til treretters middag. Vi tilbyr sjølvsagt også omvisingar i utstillingane i nybygget og i gamletunet, gjerne som ein del av ein seminardag.

Ta kontakt for nærare opplysningar og pristilbod:
tunvert Ingrid Opedal, tlf. 70 04 75 84 
kaféleiar Milan Ilic, tlf. 70 04 75 92