Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken

I dag har Ivar Aasen-tunet to produksjonar som reiser på turné med Den kulturelle skulesekken i fleire av fylka våre.

Dei to produksjonane vi har i dag er "Lurivar og det hemmelege skrinet" for småskuletrinnet og "Snakk om språk!" for ungdomstrinnet. Vi har vore med i Den kulturelle skulesekken sidan 2004. Skuleåret 2018/2019 var produksjonane våre på turné i Møre og Romsdal og Buskerud.

Dei to framsyningane er også moglege å bestille for andre som ønskjer det. Ta kontakt med oss for meir informasjon og for å gjere avtale.

Telefon 70 04 75 70

admin@aasentunet.no