Ope kaihus
Joakim HunnesFoto: Paal Audestad

Ope kaihus

15.00–21.00 Kaihuset, Ørsta
Forfattar Joakim Hunnes held novellekurs for ungdom 17.00–19.00. Monolog ved Kari Fostervoll Flemmen

Også i år blir det festspel for ungdom på Kaihuset i Ørsta.

Kaihuset held ope med ulike aktivitetar utover dagen. Mellom anna kjem forfattar Joakim Hunnes for å halde novellekurs. I høve Bokåret 2019 inviterer Festspela og Bjørnsonfestivalen til novellekonkurranse, og vinnarane blir kåra på Bjørnsonfestivalen i september. På Kaihuset kan du få inspirasjon til skrivinga.

Det blir også opplesing ved Kari Fostervold Flemmen. Ho har skrive ein monolog om å vekse opp med sosial angst, bipolar liding og Aspergers syndrom, som gjorde skuletida vanskeleg. – Men så har det gått seg til etterpå. Då det var som verst, fann eg stor trøyst i kunstnarverda. Film, teater og musikk var svært viktig for meg i dei tunge periodane, seier Flemmen, som i dag arbeider ved Teatret Vårt i Molde.

– Eg vonar historia mi kan hjelpe andre, men det var også viktig for meg å få sagt desse tinga høgt, seier Flemmen.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Festspela, ungdomsråda i Ørsta og Volda, og Kaihuset.

Torsdag 13. juni
15.00–21.00 Kaihuset, Ørsta
Novellekurs 17.00–19.00
Gratis