Festspelgudsteneste i det fri
Festspelgudsteneste i Aasen-tunet 2017Foto: Malin N. Kvamme

Festspelgudsteneste i det fri

11.00–12.00 Ivar Aasen-tunet
Preike ved Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros. Musikk ved kantor i Ørsta og Ørsta kyrkjekor. Lesing ved Carl Frode Tiller

Også i år blir det friluftsgudsteneste i Aasen-tunet den siste festspeldagen. Gudstenesta, som er eit av dei mest tradisjonsrike punkta på festspelprogrammet, blir halden i uteamfiet. Det er Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros dei siste åtte åra, som skal halde preika under årets gudsteneste – eit sjeldan høve til å nytte naturen som kyrkjerom for ein prest som til vanleg preikar i den storslåtte Nidarosdomen. Musikken til gudstenesta blir framført av Ørsta kyrkjekor under leiing av kantor Marie Austrheim Riise. Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi i tunet. Kafeen held søndagsope for både kyrkjelyd og anna festspelpublikum utover ettermiddagen.

Arrangør: Ørsta sokneråd i samarbeid med Volda sokneråd

Søndag 16. juni
11.00–12.00 Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet
Gratis