Medietimen
Foto: Randi Indrebø / NRK

Medietimen

11.30–12.30 Salen, Ivar Aasen-tunet
Utdeling av Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar fulgt av debatt mellom kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, Hanna Relling Berg og Kringkastingsringen.

– Kjersti Mjør har ei særeiga journalistisk stemme som har sett sterkt preg på Bergens Tidende gjennom mange år. Sakene hennar er prega av stor varme for menneske, nysgjerrigheit og humor.

Det skriv juryen i grunngivinga for at Kjersti Mjør får Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2019. – Takk, Ivar Aasen, seier ei rørt og beskjeden Kjersti Mjør. Juryen skriv at språket til Mjør er klart og presist. Ho får fram dramatikk og kjensler utan store ord og utbroderingar. Setningane er ofte korthogde med litterære kvalitetar. – Å lese ei langsak av Kjersti Mjør kan kjennast som å lese ein liten roman, seier juryen. Der er Solveig Barstad, programleiar i TV 2, leiar. Ho har med seg språkkonsulent Inger Johanne Sæterbakk ved Det Norske Teatret og Øystein A. Vangsnes, professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet.

Kjersti Mjør kjenner seg audmjuk over å få denne prisen. – Det er veldig stas, og eg kjenner meg stolt når eg ser kva rekkje av dyktige journalistar som har fått prisen før meg. Takk, Ivar Aasen, seier no eg, for at vi har eit språk å skrive på. Eg kjenner òg på gleda over å kunne jobbe i ei avis der eg kan bruke språket mitt og skrive slik det er naturleg for meg. Det er ikkje sjølvsagt, seier Kjersti Mjør. Mjør er fødd i 1965 og kjem frå Kvanndal i Granvin. Frå 1989 til 1997 arbeidde ho i NRK Sogn og Fjordane, NRK Hordaland og NRK P2. Ho har vore journalist i Bergens Tidende i over 20 år. Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar er på 50 000 kroner og eit kunstverk. Prisen blir delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 14. juni.

Nynorsk mediesenter

Ordstyrar: Heidi Fagna
Programleiar: Juryleiar Solveig Barstad
Arrangør: NRK Nynorsk mediesenter
Musikkinnslag: Dag Filip Roaldsnes 

Lokaljournalistikken er den nynorske spesialiteten. Éin av fire lokalaviser er redigerte på nynorsk, og distriktskontora står for mesteparten av nynorskinnhaldet på nrk.no. I rikspressa ser nynorskbrukarane sjeldan sitt eige språk i bruk. Den nye mediestøttemeldinga har ingen tiltak som bøter på det. I Noreg bur det 500–600 000 nynorskbrukarar. Den nasjonale pressa speglar ikkje dette, og i mediestøttemeldinga Mangfald og armlengds avstand

– Mediepolitikk for ei ny tid legg ikkje regjeringa fram tiltak som fører til meir nynorsk i riks- og regionavisene. Konsekvensane av politikken kan bli det motsette. Med fleire aviser i støtteordningane, og ei mogleg omfordeling frå Dag og Tid og dei viktige tospråklege avisene som Bergens Tidende, Sunnmørsposten, Stavanger Aftenblad, Vårt Land, Klassekampen, Dagen, Fiskeribladet og Nationen til eittspråklege aviser, kan stoda for nynorsk i riksmedia bli forverra etter meldinga. Med NRK som ein viktig skriftleg nynorskaktør har nynorskbrukarane på 2000-talet fått meir skriftleg riksstoff på nynorsk enn tidlegare sjølv om dei til no aldri har nådd 25 prosent-kravet. VG TV og TV 2 har òg meir innhald på nynorsk enn før, men det er framleis for lite.

I samband med utdelinga av nynorskprisen for journalistar inviterer Nynorsk kultursentrum til debatt om stoda for nynorsken i media. Eg trur kringkastingssjefen, Kringkastingsringen og leiaren i Redaktørforeningen har mykje viktig å snakke om.

God debatt!

Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum

Fredag 14. juni
11.30–12.30 Ivar Aasen-tunet
Gratis