Festsprell: Gjett ordet med Lurivar
Foto: Aasen-tunet

Festsprell: Gjett ordet med Lurivar

11.00–11.30 Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet
Lurivar (Marit Lid Skorstad) saman med John Inge Leira Bjøringsøy og Torgeir Hovden Standal. Høver best for born 3–6 år

Fredag kan barna gjette ordgåter i lag med tunkatten Lurivar i uteamfiet i Aasen-tunet.

At tunkatten Lurivar er glad i ord, er ingen løyndom. Det er ikkje tilfeldig at han bur i Aasen-tunet, som er eit museum om språk. Lurivar samlar på ord og finn gjerne på nye om det trengst, og han er alltid klar til å leike nye ordleikar. Men somme tider er det ikkje så lett å finne akkurat det rette ordet. Dessutan kan ord brukast både til å hjelpe folk og til å lure dei.

Fredag formiddag kjem Lurivar til uteamfiet med ein ny ordleik, der han treng hjelp frå barna til å løyse ordgåter som: Kva kan du få, men ikkje gi bort? Kva kan du miste, men få tilbake? Kva kan gjere deg glad, men også trist?

Framsyninga høver best for barn frå 3 til 6 år og er basert på ei ny Lurivarbok skriven av forfattaren Lars Mæhle. Litt musikk blir det også plass til, med songar frå Lurivar si songbok. Difor har Lurivar fått med seg musikarane John Inge Leira Bjøringsøy og Torgeir Hovden Standal i uteamfiet.

Etter framsyninga blir det ymse aktivitetar for barna i tunet, og blir nokon svolten, er det barnevenleg meny å velje frå i kafeen.

Fredag 14. juni
11.00–11.30 Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet
Festsprell
11.30–12.30 Aktivitetar
Kr 80 / 60 familie per person
Kjøp billett