Styre

Styret i Nynorsk kultursentrum frå 27.2.2018

Oppnemnt av Kulturdepartementet
Lodve Solholm (leiar)
Hilde Barstad (nestleiar)
Hilde Løkensgard Bjørnsvik
Sæbjørn Forberg

Oppnemnt av Rådet
Janne Nygård
Jon Østbø

Representant for tilsette
Siri Beate Gjerde

Fast observatør
Per Halse (rådsordførar)

Varamedlemmer
Bjørn Lødemel (1. vara for Kulturdepartementet)
Sven-Roald Nystø (2. vara for Kulturdepartementet)
Ellen C. Kvalsund (vara for Rådet)
Oddny Nupen Aarflot (vara for Gjerde, frå 1.8.2019)