Velkommen til festspel 7.–10. juni 2018
Dei nynorske festspela 2015, laurdag 27. juni. Konsert med D.D.E. og Bjarne Brøndbo, uteamfiet, Aasen-tunet.Foto: Malin Nordby Kvamme

Velkommen til festspel 7.–10. juni 2018

Frå 2018 blir Festspela flytta til tidlegare i juni. Set av helga 7.–10. juni 2018 allereie no!