1876 april-juni

April
1. Aften hos Asbjørnsen, med Maurer, J. og G. Storm. Eftersyn af Bh. 409.
2. Hos Aarflot.
3. I Rigsarchivet: Optegn. af Folketællingen fra 1801. Talt med Birkeland. Hos O. Hansen.
4. I Arkivet. Paa Bibl. med Kuhn'sTidsskrift.
5. I Arkivet. Paa Bibl. laant Herrigs Archiv 1. og 2. [B.] Besøg af Hølaas.
6. I Arkivet. Besøg af Werenskiold, atter laant ham 10 dl.
7. Sluttet i Arkivet. Schakuntala: 112. Et Bad.
9. Hos Ross.
10. HosCammermeyer: Dahls Hjælpeordbog: 2 dl, 60. Sapienza Italiana: 1 dl.
11. Fuld Vinter med Snee og Fog. Meget svag i Øinene. Til Hr. Holm 23 dl.
12. Klart og koldt. Aften hos Daae, sammen med O. Velde.
13. Hos J. Velle.
14. Besøg af Belsheim, Berner, og atter Egeland (laant 30 s.). Endda meget koldt.
15. Hos Unger. Aften hos Berner. Med Hr. Aarflot faaet Svenska Psalmboken: 48; to Katekjeser: 27, og dertil en Almanak.
16. (Paaskedag). I den katholske Kirke. Kulde.
17. Besøg af Hølaas.
18. Optegn. af Diplomatariet. Freund's Tafeln der Literaturgeschichte: französisch: 15, italienisch: 15.
19. Besøg af Hr. Størmer. Aften hos J. Velle, sammen med Aarflot, Kobberstad, Berge, Koppang, Lene og fl.
20. Brev til Syver Steennæs.
21. Optegn. af Diplomatariet. For Folkevennen 1 dl.
23. Gaaet med K. Nilsen.
24. Paa Bibliotheket: Herrigs Archiv. 3. og 4. Bind. Besøg af Aarflot (Jagtloven).
25. I Indredepartementet, talt med Kjær. Atter kjøbt en Hat.
26. I Tabelkontoret laant 4 Pakker af Tællingslisterne fra 1865 (Smaalehnene).
27. Kontoret (Romerige). Besøg af Werenskiold, atterfaaet 7 dl (af 10). "En Domfældelse", 24 s.
28. Kontoret (Aamot, Ringebu). Til Pigen Marie ved Flytningen 1 dl.
29. Kontoret (Toten, Slidre). Et Halsplag.
30. Hos Aarflot. I de sidste Dage stadigt Arbeide med Læsning af Folketællingslister, sædvanlig et Par Præstegjeld om Dagen. Fra det statistiske Kontor faaet Listerne udlaanede til Hjemmebrug. Optegning af Personsnavne.
 
Mai
1. I det statistiske Kontor (faaet Aal og Rollag). Endda Hoste og Skryde. Koldt Veir.
2. Kontoret (Andebu, Hiterdal). Hørt Aasta Hansteens Foredrag paa Klingenberg. Til Egeland atter 30 s.
3. Kontoret (Bø, Laardal). Besøg af Hølaas.
4. Kont. (Aamlid, Øiestad).
5. Kont. (Valle, Aaserall). Svag i Øinene.
6. Kont. (Holme, Lyngdal).
7. Hos Ross. Vakkert Veir.
8. Kontoret (Kvinesdal, Helleland). Svag i Øinene. Til Hr. Holm 22 dl.
9. Kont. (Ly, Avaldsnæs). Faaet Blytts Flora, 3. Deel: 60. Talt med Kr. Brun.
10. Kont. (Nærstrand, Suledal). Bedre i Øinene. Dobbelthefte af Folkevennen.
11. Kont. (Ulvig, Tysnæs). Paa Bibliotheket 5.og 6. Bind af Herrigs Archiv. Munchs Afhandl. (IV,4 og 5): 60.
12. Hos Daae. Lauvspretting.
13. Kontoret (Voss, Hosanger). Besøg af A. Qvam.
14. I Tref. Kirke: Odland. Hos Aarflot.
15. Kontoret (Lærdal, Hafslo, Vig).
16. Kont. (Førde, Gloppen). Svag i Øinene.
17. Kont. (Gryten, Aure). Meget Folk ude; Fanetog &c.
18. Kont. (Støren, Frosten). Besøg af Aarflot; Rygte om Broder Jons Død.
19. Kont. (Nærø, Alstahaug). Besøg af Unger. Inde hos Hansen. Endda Hoste.
20. Kontoret(Saltdalen, Hadsel, Lyngen).
21. Hos Aarflot. Endda kjøligt Veir.
22. Paa Kontoret med sidste Pakke.
23. Ordning af de optegnede Navne. Hos Unger. Forhen i Zahlkassen.
24. Ordning af Navne.
25. Hos Tonning og Bugge.
26. Besøg af Belsheim.
27. Betalt Skatten: 7 dl, 91. Hæggeblomster.
28. Hos Tormodsæter.
29. I Rigsarkivet: Optegn. fra S. og N. Bergenhuus Amt for 1801 (Fortsættelse af Eftersynet). Inde hos Hansen.
30. I Arkivet (Romsdals Amt). Brev fra Rasmus Aasen (BroderJon døde d. 10. Mai). Svag i Øinene.
31. I Arkivet (Trondhjem [Amt]). Besværet af Øiensvaghed. Maaneden meget tør og kjølig til nær mod Slutningen. De sidste Dage Sommerveir.
 
Juni
1. Sluttet i Arkivet. Paa Bibliotheket laant 7. og 8. Bind af Herrigs Archiv. Besøg af Hølaas. Skoven løvet; Hæggen i fuld Blomstring.
2. Ordning af Navne. Anekdotenschatz: 54, Latin quotations: 30. Hos Hansen.
3. Besøg af Studios. Mortensen og Moe.
4. (Pintsedag). I Garnisonskirken: Kent. Besøg af Aarflot.
5. Koncert paa Klingenberg (Skougaard, Lammers, og Damerne Røske- Lund, Kolderup, Holmsen & Wiese).
6. Hos Ross (mange samlede). Navne.
7. Ordning af Navne. Dronning Josefine død.
8. Die Weltuhr (Tavle): 36.
9. Blæk.
10. Talt med Wefring og Blix. Endda Hoste. Til Hr. Holm 22 dl.
11. Varmt Veir. Hos Aarflot.
12. Nyt Navneregister. Et Bad.
13. Hos Unger, laant Martyrologium. Ogsaa hos Daae. Besøg af Seip, siden Hølaas.
14. Optegn. af Martyrologium. Besøg af Garborg. Meget varmt.
15. Paa Bryggen. Afsked med Aarflot og Daae. Paa Bibliotheket: Förstemanns Namenbuch. Af Blix faaet: Udtryk for Herre og Fyrste &c.
16. Faaet Diplomatarium N. (9, 1): 1 dl, 60. Besøg af Mor Gaarder. Inde hos Hansen. Angleterre10. Olsen 8.
17. Navneregister. Sygelig.
18. Hos. J. Velle.
19. I Gautiers Dyr-Udstilling. Klingenbergs Theater: Glade Gutter; og Et Bryllup i Paris.
20. Besøg af Blix, siden Hølaas.
21. Et Par Halvstøvler: 4 dl. Hos Olaf Hansen. Meget varmt.
22. Brev til Rasmus Aasen. Svaghed i Øinene.
23. En ny Frak: 9 dl, 60. En Vest: 2 dl. Varme. Besværet af Øiensvaghed.
24. Stor Varme.
25. Tordenveir.
26. Optegn. af Altdeutsches Namenbuch. Besøg af Belsheim.
27. Optegning.
28. Hos Unger, laant Anglosaxon Chronicle. Paa Bibliotheket med Förstemanns Namenbuch. Fremdeles stor Varme.
30. Færdig med Navneregisteret. Faaet Sanders Sprachschatz (9. H.): 60. Maaneden med stærk og stadig Varme. Eftersyn af Bh. 280-20. Laant til Vartdal 1 dl. Helseth 6. Royal 6,4.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
-  «Archiv für das Studium der neueren Sprachen», utg. Ludwig Herrig, Braunschweig 1846 ff.
- Kalidasa: «Schakuntala», Sth. 1875 (1562).
- Hans Dahl: «Dansk Hjælpeordbog», Kbh. 1875 (384).
- Sapienza italiana] truleg eit rundskriv e. 1. om «Rivista di filosofia e di fettere», bd. 1-14, Torino 1879-87.
- «Swenska Psalm-Boken», Sth. 1875 (1163).
- Wilh. Freund: «Tafel der französischen Literatur», Lpz. 1875 (1590), og «Tafel der italienischen Literatur», Lpz. 1875 (1591).
- Ole Koppang (1842-1932), lærar og songpedagog.
- Anders N. Kiær (1838-1919), direktør i «Det statistiske Centralbureau».
- Dr. Lawes: «En Domfældelse», Kra. 1876 (914).
- Aasta Hansteen heldt fordrag om kvinnesaka.
- Thor Georg Odland (1852-1908), lærar, seinare spr.
- F. Kurzweil: «Der Anekdotenschatz», Wien u.å. (970)
- «Familiar latin Quotations», London 1875 (1039).
- Georg Kent (1842-92), dr. philos., prest.
- Amanda Kolderup (1847-82), songarinne.
- Camilla Wiese (1845-1938), songarinne.
- «Maryrologium Romanum», av Cæsarius, Venedig 1602.
- Ernst Förstemann: «Altdeutsches Namenbuch», 1-2, Nordhausen 1871-72.
- E. Blix: «De vigtigste Udtryk for Begreberne Herre og Fyrste», Kra. 1876 (528).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009